Byar runt Junsele


Vi har som målsättning att presentera lite om varje by runt Junsele, eftersom det nu är ett antal så tar det nog sin tid. Här finns även länkar till respektive bys egen hemsida, om sådan finns.

Gårelehöjden - byn i två socknar
Hemsida

Ruske by i Junsele socken

Bysjön - Lövsjön
Hemsida

Edens by
Hemsida

Hällby - byn under vatten

Mo by
Hemsida

Stuguvattnentjälens historia

Hemmanet Krånge nr1 i Junsele socken

Bölen
Hemsida

Lillegård

Vallens hemsida

Östanbäcks hemsida

Gulsele
Hemsida

Kläppsjö
Hemsida

Åkerbränna

Esselet

Forsmo

Gryssjön

Gåreleselet

Hömyra

Kvarnå nybygge

Nybygget Mjösjön

Tara och Rö
Hemsida

Tarasjöberg

Tarsele

Öfra - Övra

Östansjö
Hemsida