Östansjö

Av Göran stenmark

Östansjö var tidigare en fäbodvall under Edens och ligger några km öster om denna by. Platsen blev sedan ett nybygge. Och den förste innebyggaren kom dit 1880 från Eden, och det var Landbonden Erik Daniel Danielsson från Krånge.

 

I en förteckning i husförhörsboken 1894-1900 räknas följande ägare upp för Östansjö:

Väja ångsågsbolag 2,4 seland

Daniel Henriksson, Eden "

Jakob Persson, Eden "

Anders Forsén, Eden "

Härnösands ångsågsbolag "

Sandö sågverksaktiebolag "

 

I en förteckning i församlingsboken 1900-1911 räknas följande ägare upp för Östansjö:

Väja sågverksbolag 2 2/5 seland

Daniel Henriksson, Eden "

Jakob Persson, Eden "

Anders Forséns sterbhus, Eden "

Härnösands sågverks AB "

Sandö sågverks AB "

Andreas Selin 4/5

Sprängsviken 7 1/5

Torp. Sven Kristoffersson av Sandö