Kläppsjö

av Göran Stenmark

Om Kläppsjö skulle det gå att skriva åtskilligt. By i två socknar, och befolkad av en finnsläkt som har sina kopplingar till flera byar i omgivningen.

Det fina i kråksången är att så pass många har forskat i denna bys historia, att det i stort bara gäller att sammanställa det som redan är framtaget.

Byn Kläppsjö av idag har tillhört Junsele socken en kort tid. När den dyker upp första gången i handlingar år 1662 tillhörde den Anundsjö socken, och kom så att göra en lång tid framöver innan den helt överfördes till Junsele under senare delen av 1800-talet.

Nedan redovisade uppgifter är i mångt och mycket hämtade sammanställningen "Kläppsjö By, så blev den till" av Carl Danielsson och Arne Lundgren 1991.

Men låt oss gå till början;

Kläppsjös grundare bör vara Joen Jonsson Finne, och årtalet 1662 är viktigt att förnima..

Var Joen Jonsson kom ifrån är kanske inte det lättaste att förstå, men i den våg av finnar som strömmade in till landet under det s.k. Klubbekriget i slutet av 1500-talet behöll man i Sverige tilläggsnamnet "Finne" i flera generationer.

1662 upptecknades Kläppsjö finntorp för första gången i handlingar, och att det inte var så lätt för Joen Jonsson ser vi i ett tingsprotokoll från 1672. Där klagade både byamännen i Eden och Myckelgensjö över finnen Joen Jonsson att "han på skogen sitter dem till men vid deras djurgravar och fiskevatten." Joen Jonsson kunde dock visa upp ett brev från guvernören Carl Sparre där det framgick att han hade tillstånd att bo på kronans allmänning.

Någon i slutet av 1680-talet tog sonen Jacob Jonsson över nybygget. Av någon anledning ägs byn åren 1695-98 av finnen Jacob Thomasson, men är sedan åter i Jacob Jonssons ägo.

Sonen Jon Jacobsson tog över 1709, men han dog i krigstjänst redan 1712.

Om vi hoppar till år 1765, så finner vi att byn beboddes av Jacob Jonsson (d.y.) och Per Jonsson. De båda hushållen innefattade 13 personer.

Under 1820-talet delades byn upp i fyra delar om 4 ½ seland var, och 1856-58 delades

byn upp i 8 delar för att så småningom delas i 16 delar. Laga skiftet genomfördes 1880.

Som tidigare nämnts hörde Kläppsjö till Anundsjö socken, men överfördes i kyrkligt hänseende till Junsele socken år 1861, och i borgerligt hänseende 1891.

Byn växte alltmer och under 1920-talet bodde över 100 personer i Kläppsjö.

Till Kläppsjö hör även nybyggena Dahl och Ås. Där anlades även fäbodar, (Ternickebodarna).

1883 finns den första noterade skolgången i Kläppsjö, och det var en s.k. flyttande folkskola. Då gick 21 barn i skolan och lärare var August Lindström.

Idag bor det tyvärr inte många personer i den tidigare blomstrande bondbyn.