Forsmo nybygge (Näset)

av Göran Stenmark

Denna by får ej förväxlas med det större samhället Forsmo i Eds socken strax ovanför Sollefteå, utan denna lilla by med ett par gårdar ligger på östra sidan Ångermanälven gränsande mot byn Kvarnå några km söder om de centrala delarna av Junsele. Den förste bofaste på platsen skall vara Per Jönsson Forsberg från Ådals-Liden, vilken finns där från omkring 1852. Platsen hette i början NÄSET, men blev senare ändrat till Forsmo. Ej att förväxla med Näset vid Bysjön.

Per Jönsson Forsberg föddes den 3 mars1817 i Holafors by i Ådals-Liden som son till en Jöns Jönsson och hans hustru Anna Jacobsdotter.

Forsberg dog i Häxmo, Ådals-Liden 1904.

I en attest från prästen i Ådals-Liden, Frisendahl, kan vi läsa följande;

Säger sig hafva förskaffat sig en nybyggeslägenhet i Junsele, dit han redan flyttat, är född 1817 3/2, har svag Kristendomskunskap, visat begär för starka drycker. Mot hans ärlighet är intet att anmärka, hvarför han obehindrat fått ingå H. Hel. Nattvard, sist d. 10 /10 h.o. Har haft koppor af vaccine. Är till äktenskap, enligt pålysning, fri och ledig - Mantalsskrifves icke här för nästkommande år.

Attest. Liden d. 6te Novemb 1852
Frisendahl
past Com.

 

Per Jönsson Forsberg gifte sig första gången 1859 med Ingeborg Jacobsdotter från Eden i Junsele. Hon var född 1814 och dotter till bonden Jacob Åkerstedt och hans hustru Ingeborg Johansdotter. Död 1883 i Forsmo av kräfta i halsen. Inga barn tillsammans.

Han gifte om sig 1885 med änkan Anna Johanna Jacobsdotter från Häxmo i Ådals-Liden.

Hon var född 1840 i Forsmo, Ramsele som dotter till Jacob Johansson och hans hustru Märta Greta Abrahamsdotter. Död i Häxmo, Ådals-Liden. De hade inga barn tillsammans, men hon hade barn från sitt gifte med torparen Paul Granlöf i Häxmo. Bl.a Kristina Margareta f. 1867 och Jakob Peter f. 1871 (drunknade i Nämforsen 1882).

1897 flyttade Per Jönsson Forsberg och Anna Johanna till Häxmo i Ådals-Liden.