Kvarnå nybygge

av Göran Stenmark

Kvarnå omnämns första gången i jordeboken 1825, men någon bosättning eller nybyggare fanns då inte på platsen. Namnet stavades då "Qvarnå". Byn ligger på östra sidan om Ångermanälven strax innan man kommer fram till Stennäsbron och de centrala delarna av Junsele. I söder gränsar byn mot Forsmo. I byn bor än idag familjer i de flesta gårdarna, och det finns ett större jordbruk med mjölkkor samt ett företag som bygger timmerhus.

Det är inte förrän ca 1860 som vi finner någon form av bosättning i Kvarnå. Första gången vi finner familjer på nybygget i kyrkböckerna är i den husförhörslängd som gäller för åren 1854-1863. Den första familjen var nybyggaren Jacob Persson, vilken kom dit ca 1860-1862.

Han föddes i Tara 1802, som son till Per Danielsson och Christian Jacobsdotter.

Gift 1829 med Märta Henriksdotter född 1810 Tara. Var bonde där, men noteras några år i Kvarnå innan han flyttade tillbaka till Tara som bonde 1862.

Näste nybyggare var Jacob Jacobsson noterad 1863-1868

Den förres son född 1834 i Tara, död i Kvarnå 1868.

Gift 1863 med Vendla Persdotter född 1842 i Tarsele. Efter makens död flyttade hon till Tarasjöberg. De hade två barn.

1864-1878 finner vi i Kvarnå Zachris Persson Modin född 1831 i Mo. Son till Per Salomonsson Modin och Anna Kristina Eriksdotter. Död i Forsmo, Junsele 1899.

Gift 1864 med Märta Johanna Grundström född 1824 i Anundsjö. Dotter till klockaren Per Grundström och Märta Olofsdotter. Död i Kvarnå 1878.

Märta Johanna var första gången gift i Mo med Erik Eliasson och fick med honom två barn.

Fick med Zachris två barn.

Från 1864 finner vi i Kvarnå landbonden Nils Jacobsson född 1836 i Junsele, gift 1864 med Kajsa Magdalena Persdotter född 1842 i Anundsjö

De hade sju barn.

1866-1869 finner vi landbonden Salomon Persson Edlund född 1841i Ådals-Liden, gift 1864 med Gertrud Kajsa Eriksdotter född 1839 i Junsele

Två barn;

Fram till 1871 finns i Kvarnå föderådstagaren Salomon Persson Modin född 1825 Mo, Junsele. Son till Per Salomonsson Modin och Anna Kristina Eriksdotter. Död i Kvarnå 1871.

Gift med Kajsa Greta Jönsdotter född 1815 Holafors, Ådals-Liden.

Familjen noterades under hela 1850-talet i Näset (senare Forsmo), men finns i Kvarnå under 1860-talet. Inga barn.

 

1872 landbonden Jakob Ersson född 1844, gift 1870 med:Sara Johanna Josefsdotter född 1843. Fyra barn.

Från 1873 finner vi inhyses Jon Evensen född i Börseskov i Norge 1841. Bonde

Gift 1873 med Märta Catharina Olofsdotter född 1841 Bodum

Barn: Guria Maria, Märta Dorotea och Brita Christina

1872 finns landbonden Hans Jakob Norlin född 1834 Junsele, gift 1862 med Anna Maria Andersdotter född 1838 Anundsjö Åtta barn.

1878 finner vi bonden Johannes Salomonsson född 1852-09-10 i Tveta socken i Värmland.

Gift 1878 med Anna Stina Eriksdotter Ljunglöf född 1855 i Mo som dotter till Erik Eliasson och Märta Johanna Grundström.

Hon hade tidigare en oäkta son och de fick tillsammans 12 barn, av vilkas ättlingar flera fortfarande bor i byn. Familjen från Kvarnå till Forsmo år 1900.

 

1882-1886 finner vi arbetaren Nils Hansson Bolin född 1842- i Ådals-Liden. Död i Krånge, Junsele 1888. Gift med Märta Christina Persdotter född 1846 i Graninge

Sex barn. Familjen till Krånge 1886

1882-1900 finner vi arbetaren Nils Peter Matsson född 1841 i Tåsjö, gift 1871 med Anna Greta Josefsdotter född 1848 i Junsele

Fem barn.

Härefter kommer flera familjer som är starkt förknippade med Kvarnå, som t.ex. hemmansägaren Johan-Petter Moström med ättlingar, och vi kommer att uppdatera denna historik vid ett senare tillfälle.