Hemmanet Krånge nr 1 i Junsele socken.
Av Göran Stenmark

/Under uppbyggnad. Byn är stor och har en omfattande historia/

Byn Krånge har tillsammans med Vallen sedan 1500-talet varit en av de största i Junsele socken. Detta trots att Mo var kyrkby tills 1885 när den nya kyrkan i Lillegård byggdes. När den stora exploateringen av skogen tog sin början efter mitten av 1800-talet slog sig flera av skogspatronerna ner i Krånge, och handelsmän samt hantverkare startade sina verksamheter efter det som nu heter Köpmangatan. Gästgiveriet hade flyttats från Mo redan under 1870-talet och Krånge kom allt eftersom att bli socknens centralort.

Den första källa som nämner byar och bönder i våra trakter är från 1535, och var en sk hjälp-skattelängd kallad ‘Gärder och Hjälper’ som upprättades av Gustaf Vasa för att betala av Lybecks-skulden. Där ser man att Junsele socken hade 18 bönder fördelade på de 8 byarna, Bölen, Eden, Krånge, Lillegård, Mo, Ruske, Vallen och Östanbäck. I denna längd nämns endast förnamn och för Krånges del (stavas Krangh och skall betyda backe) hittar vi bönderna Peder och Gulle.

Några kyrkböcker och mantalslängder fördes inte under denna tid så vi får under 1500-talet endast namn på de skattande bönderna genom jordeböcker och andra skattelängder. Under 1600-talet får vi fler uppgifter genom att domböcker och mantalslängder m.fl. källor finns att tillgå. Det är först vid slutet av 1600-talet och början av 1700-talet som vi mera noggrant kan följa familjerna i och med att kyrkböckerna började föras.

Om vi gör några axplock ur dessa arkiv kan vi se att följande bönder bodde i Krånge:

1573: 1609: 1621:
Christoffer Olsson Daniel Christoffersson Daniel Christoffersson
Erik Olofsson Erik Olofsson Pål Ersson
Olof Persson Olof Ersson Per Olofsson
Henrik Gullesson Per Olofsson Hindrik Andersson
  Anders Hindriksson Nils Hansson
  Hans Ersson Hans Ersson
1644: 1653: 1663:
Christoffer Danielsson Christoffer Danielsson Ch.Danielsson
hustru Malin Anders Pålsson Jacob Nilsson
Olof Persson Pål Michaelsson Daniel Michaelsson
Marcus Ersson Marcus Ersson Nils Hansson
Abraham Hansson Abraham Hansson Hans Abrahamsson
1673:    
Ch. Danielsson 12 ¼ seland
Jacob Nilsson 6 ¾ seland
Daniel Michaelsson 9 ¾ seland
Nils Hansson 7 ?/4 seland
Nils Marcusson 5 ½ seland
Hans Abrahamsson 9 3/4 seland

Krånge nr 1

Föregående sammanställningar visar Krånge i sin helhet, men jag tänker nu gå in på att redo-göra för hemmanet nr 1. Jag börjar med år 1679, och jag har noterat att ett hemmansbyte med Vallen nr 4 har skett. Nu vet jag inte exakt vad detta innebar, men det har på hemmanet noterats följande personer efter 1679.

Daniel Michaelsson. Nämnd redan 1663. Någon hustru har jag inte namnet på, men han fick barnen: Johan, Daniel, Michael och Margareta ( se nedan).

Elias Pehrsson. Noteras på hemmanet 1682. Född i Bölen och flyttade från Krånge till Lillegård 1682. Hans son Jon (se nedan) gifte sig med ovan nämnda Margareta Danielsdotter och blev bonde på Krånge nr 1.

Jon Eliasson. Född 1643 i Lillegård, och dog på Krånge nr 1 den 8/3-1713. Gifte sig med ovan nämnda Margareta Danielsdotter. Jon noteras på hemmanet från 1697.

Barn: Abraham, Daniel 1681 (se nedan), Erik 1689, Lisbeta, och Jon.

Daniel Jonsson. (se ovan) född 1681. Död 13/10-1762. Noteras på hemmanet 1703.

Gift första gången med Barbro Ersdotter född 1684, död 12/1-1746. Barnlösa.

Gift andra gången med änkan Lisbeta Abrahamsdotter född 1695, död i sept 1765. Barnlösa.

Jon Jonsson. Noteras på hemmanet 1714. ?

Jon Salomonsson. Född på Krånge nr 7 år 1705 och död där 1786. Kom att bli bonde där, men noteras 1750 på Krånge nr 1. Hans mor Lisbetha Jonsdotter var dotter till Jon Eliasson (se ovan) på Krånge nr 1. Hans broder Daniel blev bonde på nr 1. (se nedan).

Daniel Salomonsson. Född på Krånge nr 7. år 1707 som son till Salomon Grelsson och dennes hustru Lisbeta Jonsdotter (se ovan). Död på Krånge nr 1. av hosta och lungsot 1787. Notering där 1760.

Gift 1737 med Maria Ersdotter, född 1715 och död 1777 av magsveda.

Barn; Lisa död 1742, Kierstin f. 30/11-1740 (se nedan, Salomon f. 20/2-1743, Lisa f. 23/1-1745 se nedan, Sara f. 21/12-1746, Maria f. 4/3-1751, Margareta f. 10/8-1754, och Anna f. 12/11-1759.

Orsaken att ej sonen Salomon tog över hemmanet var antagligen den att han vid tre års ålder blivit blind genom smittkoppor. Kallades för ‘Blind-Salmon’. Länsman Domeij har uppgett sig ha hört att Salomon trots detta handikapp skulle ha varit en duktig krögare. Han bodde på systern Lisas hemman, och hade en åker där nu skolan i Junsele ligger. Där odlade han korn som han brände sprit av och sålde till bl.a lapparna. Hans stuga som stod på nuvarande Ture Molins gård revs år 1925.

Blind-Salmon hade som mani att gömma de pengar som han fick genom sprittillverkningen på olika ställen, bl.a i väggar. När boet skiftades efter hans död hittade man inte mycket pengar, men i ett knyte av gamla nät som en svåger i Sunnansjö erhöll, ryktades att det låg en avsevärd summa pengar vilket denna använde till att skapa sig en grundplåt för sitt hemman.

År 1780 skedde en klyvning av hemmanet och var sin halva kom att övertagas av döttrarna Kerstin och Lisa med familjer.

Här redovisade som A och B.

A.)

Erik Eriksson. Född i Vallen den 15/11-1749, och död i Krånge den 5/3-1812. Gift den 9/1-1779 med Kierstin Danielsdotter (se ovan) född på Krånge nr 1. 30/11-1740. Död den 22/5-1827 i Krånge.

Barn; Daniel (se nedan) f. 9/11-1779, Erik f. 16/10-1784, och Salomon f. 21/6-1786.

B.)

Olof Olofsson. Född i Norrtanflo, Resele, och död på Krånge nr 1. i Junsele den 5/6-1785.

Gift den 11/4-1779 med Lisa Danielsdotter (se ovan) född den 23/1-1745, död den 28/6-1828 i Krånge.

Barn; Olof f. 30/1-1780 (tog över gården), Daniel f. 22/2-1781, Maria f. 13/4-1782, Anna f. 25/7-1783, och Lisa f. 13/9-1785.

1815 är de två delarna av ursprungshemmanet på 5 5/16 seland vardera.

Härefter följer vi endast den hemmansdel som ovan benämndes A.)

Daniel Ersson. Föddes på hemmanet den 9/11-1779 som son till bonden Erik Eriksson och dennes hustru Kierstin Danielsdotter (se ovan). Avled därstädes den 20/4-1847.

Gift den 25/3-1811 med bondedottern Karin Andersdotter från Bölen nr 3, född den 8/3- 1777, och död i Krånge den 10/9-1850.

Barn; Erik (se nedan) f. 9/2-1812, Anders f. 1814, Christina f. 24/9-1816, Daniel f. 22/2-1822. (blev även han bonde på ett eget hemman och tog sig namnet Daniel Ljungkvist.

Erik Danielsson. Född på Krånge den 9/2-1812 (se ovan). Död där den 18/7-1851.

Gift den 5/11-1843 med Maja Kajsa Olofsdotter, född i Bodums socken den 20/11-1811, och död den 19/2-1905 i Krånge, Junsele.

Barn; Daniel Nordahl f. 27/12-1843 (se nedan), och Catharina f. 26/4-1847 och död 30/6-1852.

När Erik Danielsson dog i samband med slåttern 1851, har det berättats att han börjat att gå igen efteråt. Mitt i slåttern såg man en vit häst komma springande och på ryggen såg man vålnaden efter Erik Danielsson ridande. Hästen sprang mot den källarbod som ännu finns kvar på gården, och där tog den döde fram en lie och började slipa. Han använde inget vatten utan torrslipade lien. Vålnaden återkom allt eftersom och till slut såg man sig nödsakad att kalla på kyrkoherden Salomon Sundius som tog ett samtal med den döde. Därefter visade sig aldrig vålnaden mera.

Som änka fick Maja Kajsa föderåd och Erik Danielssons bror Daniel Danielsson blev förmyndare över gården eftersom enda barnet Daniel endast var 8 år gammal vid faderns frånfälle.

Daniel Ersson Nordahl. Född på Krånge nr 1. den 27/12-1843 som son till bonden Erik Danielsson och dennes hustru Maja Kajsa Olofsdotter (se ovan). Död därstädes 1928.

Gifte sig den 4/2-1870 med Lisa Kajsa Jonsdotter, född i Krånge den 15/2-1848 som dotter till bonden Jon Danielsson och Eva Staffansdotter. Död på Krånge nr 1. 1940 i en ålder av 92 år.

Barn: Maria f. 15/6-1872

Eva f. 6/8-1874

Catharina f. 22/3-1876

Erik f. 18/2-1878 Gift 1906, byggde egen gård ‘Knös`n’

som han började bruka 1913.

Jonas f. 12/2-1880 ogift

Daniel f. 12/2-1880 ogift Tog över stammgården 1907.

Kristina f. 11/4-1884

Anders f. 8/3-1887 Egen gård, senare Mikaelssons

Anna f. 31/12-1888

Daniel Ersson tog sig namnet Nordahl och det kommer sig av att man ofta sade Daniel ‘Nol i daln’, dvs Daniel norr om dalen. Det är en liten dalsänka söder om gården, och detta omvandlade han till släktnamnet Nordahl.

Daniel Nordahl d.y. Född på Krånge nr 1. den 12/2-1880 som son till bonden Daniel Ersson Nordahl och dennes hustru Lisa Kajsa Jonsdotter.

Daniel hade en tvillingbroder vid namn Jonas, och både förblev ogifta samt stannade kvar på gården. Jonas avled i yngre dagar, och Daniel blev ensam hemmmansägare på gården. Under 1940-talet finns uppgifter om att på gården fanns 1 häst och 3 kor. Arealen var 30 hektar skog och 5 hektar åkermark. Eftersom Daniel ofta kom i ekonomiska besvär hade han tidigare sålt mark. Han sålde 1942 hemmanet till arbetaren Erik Evert Palmén och dennes hustru Hulda Maria, född Åkerlund 1914 och tog föderåd där tills han avled efter något år.

Under uppbyggnad.