Tara och Rö

Det vill säga den by som ofta kallas Röån. Detta nybygge från 1750-talet kommer eventuellt snart att få en egen bok, och de som ligger bakom denna, Jerker Sjödin m.fl. kommer antagligen att själva göra en presentation av byn på denna hemsida.

Jag kan bara kort berätta följande att Nybyggaren hette Olof Ersson och kom från byn Östanbäck. Resoluion (beslut och tillstånd) på nybygget den 1 mars 1758.