Tarasjöberg

Av Göran Stenmark

Byn Tarasjöberg ligger i västra delen av Junsele och gränsar mot Ramsele socken. Första gången vi finner en familj på nybygget Tarasjöberg i kyrkböckerna är ca 1811-12.

Nybyggaren hette Erik Danielsson, och kom närmast från Öfra där familjen även varit nybyggare och han var född i Åkerbränna. Hans hustru hette Märta Persdotter och var född 1779.

Barn Katarina Helena f. 1804 Flärkåsen? Junsele
Anna Lisa f. 1807 Öfra, "
Daniel f. 1810 Öfra , "
Märta Margareta f. 1813 Tarasjöberg,
Erik f. 1815 Tarasjöberg,
Eva Dorotea f. 1817 Tarasjöberg,
Per f. 1819 Tarasjöberg,

 

Erik och Brita fick med tiden grannar och jag tänker här inte ge fullständiga sammanställningar om deras familjeförhållanden, utan bara kort berätta vilka de var

De var ensamma i byn till omkring 1833, då torparen Alexander Alexandersson slog sig ner genom gifte med Erik och Märtas dotter Märta Margareta. Alexander var son till fördubblings-båtsmannen Alexander Gerassimov kallad "Gamm-Ryssen". Denne hade kommit till Junsele efter kriget mot ryssarna 1809.

Omkring 1836 bosatte sig en annan måg, Nils Olofsson, född 1815, sig i byn genom att ha gift sig med Erik och Märtas dotter Katarina Helena.

Runt 1840 bosatte sig i Tarasjöberg en tredje måg vid namn Salomon Salomonsson, född 1810. Han var gift med dottern Eva Dorotea.

Omkring 1850 kom det ytterligare en torpare till byn vid namn Adam Adamsson med familj, och en tid dessinnan noteras en Per Jonsson med familj.

Vid denna tid kom också sökande nybyggarna Mats Ersson och Nils Olofsson med familjer till byn.

Erik och Märtas son Erik Ersson, slog sig ner i det närbelägna Tarasjönäs.

Jag tänker här inte räkna upp alla familjer i byn, utan jag ville bara ge uppgift om de första nybyggarna.