Lillegård
av Göran Stenmark

Lillegård är en gammal by, och varför den fått sitt namn är det ingen som direkt vet. En tanke är att det var den lilla gården i jämförelse emot Märrgård i Mo. Nu är detta enbart spekulationer, men vi kan i alla fall finna byn så långt bakåt i tiden det finns skattelängder.

I Gustaf Vasas hjälpskattelängd från 1535 finner vi för första gången Lillegård, och där får vi veta att byn bestod av en gård. Den som skattade för gården hette Peder, men tyvärr uppges ej efternamn i denna tidiga längd. Där stavas bynamnet Lujsslegard.

Genom bevarade mantals-, tionde-, boskaps- och utsädeslängder får vi följande uppgifter om vilka som brukade i Lillegård under 1500-talet:

Namn: Årtal: Ant:
Per Ersson 1543-59  
Anders Olsson 1549-54  
Jon Ersson 1550-81  
Per Pedersson 1553-  
Jonn Nilsson 1553-61  
Per Erichsonn 1554-59  
Dordi änkia 1557-61  
Tomas Ersson 1559-  
Per Andersson 1559-91  
Greger Larsson 1562-64  
Pawall Persson 1565-99  
Oloff Kelson 1568-82  
Erich Jonsson 1580-99  
Per Hindersson 1586-  

 

Ur mantals-, tionde-, boskaps- och utsädeslängder får vi följande uppgifter om vilka som brukade i Lillegård under 1600-talet:

Namn: Årtal: Ant:
Påwell Persson 1603-  
Eric Jonsson (knekt) 1603-06  
Nils Pålsson 1604-46  
Per Pålsson 1604-06-  
Jon Erichsson (knekt) 1606-10 "har varit 4 terminer i Ryssland, nu ur tjänst går och tigger".
Karin piga 1606-  
Märit änkia 1609-  
Jon Christoffersson 1610-22  
Jon Ersson 1622-31 En del uppgifter tyder på att han vara samma som föregående
Ingrid änkia 1629-31  
Erik Jonsson 1643-64  
Lisbeta änkia 1643-  
Lasse Pärsson 1643-60  
Hustru Maritta 1650-54  
Per Jonsson 1650-60  
Nils Andersson 1664-  
Anna änkia 1664-  
Anders Andersson 1664-  
Präst-stomben 1664-99 Fri efter privilegier
Per Eliasson 1670-  
Jacob Abramsson 1670-  
Jon Eliasson 1679-88  
Erik Jonsson 1679-96  
Erik Nilsson 1683-88  
Erik Christophersson 1683-98  
Hustru Kirstin 1690-96  
Joseph Grelsson 1698-  

 

Ur mantals-, tionde-, boskaps- och utsädeslängder får vi följande uppgifter om vilka som brukade i Lillegård under 1700-talet:

Namn: Årtal: Ant:
Salmon Grelsson 1701-03  
Nils Pålsson 1701-21  
Prästa- stommen 1701-99  
Christoffer Pärsson 1705-  
Christoffer Hansson 1708-  
Christoffer Olsson 1708-16  
Eric Jacobsson 1712-  
Olof Christophersson 1712-16  
Jacob Erichson 1716-25  
Eric Ersson 1721-38  
Nils Nilsson 1723-35  
Abram Ersson 1728-38  
Nils Nilssons änka 1736-  
Båtsm.   Tryggs hustru
Barbro 1736-38  

Här skall anmärkas att 1647 skänkte bonden Peder Ersson och hans hustru i Eden ett hemman i Lillegård till Junsele kyrka. Se vidare om detta i sammanställningen om Edens by.

Detta hemman, som från och med i år 1649 upptas i jordeböckerna som prästestom, infördes i jordeböckerna för åren 1687 och 1688 som skatte, men från 1689 under kronotitel som Lillegård nr 3.

Genom att Lillegård hade ett hemman under kyrkan fick byn en annorlunda roll än de andra små bondbyarna. Trots att nya kyrkan byggdes först åren 1879 till 1885, bodde flera av Junseles präster i byn långt tidigare. Där fanns ett stort hemman med nödvändiga byggnader, och under1870-talet byggs en stor kyrkoherdebostad i byn. Denna byggnad är nu dagis och til för några år sedan var det komministerboställe.

1879 började på allvar förberedelserna för den nya kyrkan, och man bröt sten nedanför där nu Hembygdsgården ligger. År 1885 invigdes den nya kyrkan, och bredvid denna byggdes nuvarande församlingshemmet av virke ur den gamla kyrkan i Mo.

I Lillegård byggdes även Junseles första riktiga skola under 1850-talet, den s.k. Fastmoskolan, där skollärare Erik Ritzén härbärgerade.

Trots att laga skifte genomfördes i mitten av 1800-talet, kan man nere på nipan få en känsla av oskiftad by med gårdarna tätt liggande intill varandra.

 

Mycket finns att skriva om Lillegård, men en del av byns historia kommer igen i andra sammanställningar i denna hemsida.