Mo by
av Göran Stenmark

Mo by tillhör en av de äldsta i socknen, och vi vet att den bör ha funnits redan under slutet av medeltiden. I Mo fanns kyrkan ända fram till år 1885 när den nuvarande invigdes i Lillegård på motsatt sida av älven. Då revs tyvärr den gamla träkyrkan från 1763, och vi vet att det åtminstone funnits en kyrka tidigare i byn, nämnd redan under 1500-talet. Mycket tyder även på att det under medeltiden fanns ett kapell i byn, och sägnen gör gällande att den låg på hemmanet Märrgård. Detta skall enligt gammal tradition betyda Mariagård. Eftersom Junsele var annex under Resele pastorat till 1830, fick prästerna i gamla tider rida upp till Mo kanske var tredje söndag för att predika. Tack vare riksdagsmannen Erik Abrahamsson i Bölen, fick Junsele sin förste sockenpredikant redan 1755. Hans namn var Paul Molander.

I byn fanns också gästgiveriet med anor från 1600-talets början, och här slutade den s.k. Ridvägen, innan ödemarken tog vid. Handelsplats och marknad för handeln med samerna fanns i kyrkans närhet.

Den första gång som Mo nämns i handlingar är i den äldsta bevarade skattelängden från våra trakter, daterad 1535. Den s.k. "Gärder och Hjälper", vilken var en skatt som skulle betala Gustaf Vasas skuld till Lybeck. Den är ganska enkel, och man får endast förnamn på de skattade bönderna i byn.

Detta år fanns i byn bönderna Tommas, och Erijck, och Märrgård står för sig med bönderna Oloff och Erijck.

Det bör nämnas redan här att vi inte skall ta med alla som bott i denna by, för det rör sig om så pass många att det skulle ta för stor plats. Detta gäller även en del av de andra äldre och större byarna som Bölen, Eden, Krånge, Lillegård, och Vallen.

Vi skall i alla fall titta på befolkningsutvecklingen under 15-1600-talen. Om vi går fram till 1550 finner vi i byn bönderna:

Erik Trulsson, Erich Biörsson,, Oloff Olsson, Oloff Tommesson

1575
Erik Trulsson, Benkt Persson (knekt), Oloff Persson, Nils Larsson,, Grels Larsson, Hans Eriksson, Per Eriksson, Simon Tomesson.

1603-04
Jon Hansson, Hans Ersson, Bengt Persson, Per Olofsson, Påål Grelsson, Ingeborg enkia.

1622
Abram Pålsson, Erik Persson (knekt), Eric Bengtsson (gästgivare)

1644
Per Ersson, Josef Grelsson, Elias Ersson, Anna, Erik Bengtsson

1668
Erik Michaelsson, Josef Grelsson, Erik Eliasson, Olof Olofsson, Jacob Ersson

För de som vill följa de övriga bönderna med familjer fram till omkring år 1800, kan läsa Agneta Oloffssons sammanställning Junsele Bönder 1600-1800.

I Mo fanns år 1775 sju hemman inräknat prästbordet;
nr 1. Pehr Pehrsson
nr 2. Anders Andersson
nr 3. Elias Grelsson (gästgivare)
nr 4a. Johan Olofsson
nr 4b. Pehr Pehrsson
nr 5. Salomon Johansson
nr 6. Zackris Johansson
nr 7. Prästbordet utbrutet omkring 1770

Hemmanet nr 1 delades 1787 i två delar om vardera 4 5/8 seland:
Abraham Persson och Jon Abrahamsson

Hemmanet nr 2 delades 1811 i två delar om vardera 4 2/3 seland:
Ingel Andersson och Anders Andersson

Hemmanet nr 3 gästgivarhemmanet

Hemmanet nr 4 delades i två delar och på A fanns 1783 bonden Abraham Abrahamsson, och på B fanns 1795 bonden Daniel Danielsson.

Hemmanet nr 5 delades 1790 i två delar:
Salomon Johansson och Henrik Henriksson Molin.

Mo by år 1849

nr 1a Jon Abrahamsson bonde
nr 1b Anders Henriksson bonde
nr 2a Olof Peter Grundström Klockare
nr 2b Anders Molund fjärdingsman
nr 3a Elias Eliasson gästgivare
nr 3b Elias Henriksson bonde
nr 4a Johan Danielsson bonde
nr 4b Per Abrahamsson bonde
nr 5a Per Salomonsson bonde
nr 5b Per Salomonsson bonde
nr 6 Elias Henriksson bonde
nr 7 Salomon Sundius kyrkoherde

Omskiftningar och förrättningar i Mo

År 1752 genomfördes i Junsele socken den. s.k. Skogsavvittringen, dvs. att man skiljde ut vad som skulle vara byskog och kronoallmänning. Detta gjorde att det blev lättare att få anlägga nybyggen på allmänningarna.

1775 genomfördes Storskifte, vilket innebar att man arronderade om åker och äng i större sammanhängande enheter. Ingen gårdsomflyttning genomfördes i regel vid denna förrättning.

Det som påverkade byn i större omfattning var det s.k. Laga skiftet, och det grundar sig på 1827 års skiftesstadga, som innebar att de uppstyckade och strödda ägorna inom en by sammanfördes till sammanhängande, enhetliga skiften - som regel högst två för varje bonde. Laga skiftet gjorde att det blev stora förändringar både ekonomiskt och miljömässigt.

Som skiftesman förordnade Konungens Befallningshavare meriterade lantmätare, vilka skulle biträdas av två skiftesgodemän. De senare var i regel betrodda bönder från någon annan by i

närheten.

I lagaskiftesakterna finns både handlingar och karta. Handlingarna består först av ett proto- koll, och sedan följer bilagor och tabeller för ägoförteckning i figurnummerordning. Därefter kommer en hävdeförteckning med vad som tilldelades varje lott före skiftet samt en delningsbeskrivning över vad som tilldelades varje lott. Slutligen finns ett sammandrag av hävdeförteckningen och delningsbeskrivningen, samt beskrivning av de byggnader som skulle flyttas.

Varje lott betecknas med en bokstav (littera) och ägofigurerna med siffror.

Laga skifte genomfördes i Mo åren 1831-1849, och 1857-1863. Fastställt 1859.

Allmänt om Mo
Efter att kyrkan rivits och en ny byggts upp i Lilegård på andra sidan älven, samt att gästgiveriet flyttats till handelsplatsen Krånge, tappade Mo sin roll som socknens huvudpunkt. Sockenstugan och andra byggnader på prästbodet revs eller flyttades, och den gamla prästgården flyttades och blev skola. Under 1900-talet har byn haft karaktär av en ren bondby med starkt minskat invånarantal. Ett mindre mejeri fanns en tid i seklets början, och affären lades ner i slutet av 1970-talet.
(bilden visar en hembrännare som fanns i Gästgiveriet i Mo, denna återfinns numera uppe på hembygdsgården)

Fäbodar
Byn hade fäbodar på ett flertal platser.
Flakaåsbodarna (Anders Iljas bodarna),
Herrsjöbodarna (Engströms-Jon Eves bodarna)
Husmyrbodarna (Nils Petters boärn)
Löfåsbodarna,
Rensjöbodarna

Invånare i Mo 1870.

Namn: Yrke/titel: Född: Födelsesocken:
Karl Fredriksson hemmansägare 1838 Junsele
Greta Lisa Fredriksdotter syster/piga 1841 Junsele
Erik Olof Jonsson dräng 1854 Junsele
Abraham Jonsson undantagshjon 1820 Junsele
Anders Henriksson Molin hemmansägare 1809 Junsele
Anna Brita Jonsdotter hustru 1820 Junsele
Helena dotter 1848 Junsele
Henrik Jakob son 1853 Junsele
Ulrika Johanna dotter 1857 Junsele
Jonas Peter son 1860 Junsele
Anna Regina dotter 1867 Junsele
Anna Barbara Jakobsdotter inhyseshjon 1826 Junsele
Olof Peter oäkta son 1860 Junsele
Hinrik Johan Danielsson hemmansägare 1846 Junsele
Anna Maria Grundström hustru 1845 Junsele
Daniel August son 1869 Junsele
Anna Katrina dotter 1870 Junsele
Anders Johan Persson dräng 1855 Junsele
Helena Ersdotter piga 1852 Junsele
Sara Jakobsdotter undantagshjon 1811 Junsele
Helena Brita Olofsdotter undantagshjon   Junsele
Grundström dotter 1852 Junsele
Abraham Molund hemmansägare 1841 Junsele
Ulrika Eleonora Fredriksdotter hustru 1843 Junsele
Anders son 1867 Junsele
Fredrik son 1870 Junsele
Anna Greta Falkensson piga 1848 Junsele
Olof Peter Zachrisson Norberg dräng 1851 Junsele
Anders Ingelsson Molund undantagshjon 1813 Junsele
Maria Abramsdotter hustru 1817 Junsele
Nils Nilsson Selin hemmansägare 1807 Junsele
Anna Lisa Eliadotter hustru 1817 Junsele
Nils Peter son 1842 Junsele
Vendla Kristina dotter 1845 Junsele
Elias Viktor son 1856 Junsele
Märtha Stina Abramsdotter inhyseshjon 1803 Resele
Kajsa Gabrielsdotter inhyseshjon 1824 Junsele
Märtha Kajsa oäkta dotter 1864 Junsele
Daniel Jansson Moström hemmansägare 1832 Junsele
Sara Brita Jansdotter hustru 1829 Junsele
Johan Peter son 1862 Junsele
Daniel August son 1865 Junsele
Anna Dorotea dotter 1866 Junsele
Anders Jakob son 1869 Junsele
Stina Magdalena Nilsdotter piga 1855 Junsele
Johan Danielsson undantagshjon 1804 Junsele
Dordi Danielsdotter hustru 1807 Junsele
Erik Jakob dotterson 1855 Junsele
Henrik Persson hemmansägare 1825 Junsele
Eva Salomonsdotter hustru 1829 Junsele
Petrus son 1854 Junsele
Kajsa Lovisa dotter 1856 Junsele
Ingeborg Greta dotter 1858 Junsele
Salomon son 1860 Junsele
Henrik son 1863 Junsele
Eva Johanna dotter 1866 Junsele
Andreas son 1869 Junsele
Anders Pehrsson arbetare 1837 Junsele
Katrina Henriksdotter undantagshjon 1796 Junsele
Salomon Persson hemmansägare 1826 Junsele
Eva Nilsdotter hustru 1845 Junsele
Petrus son 1867 Junsele
Abba Maria dotter 1869 Junsele
Brita Karolina Hansdotter piga 1853 Nätra
Apollonia Svensdotter undantagshjon 1792 Junsele
Sven Peter Persson hemmansägare 1829 Junsele
Brita Erika Gavelin piga 1837 Åsele
Anders Eliasson hemmansägare 1833 Åsele
Eva Eliasdotter piga 1834 Åsele
Johanna Eliasdotter piga 1841 Åsele
Erik Jakob Eliasson dräng 1839 Åsele
Elias Henriksson undantagshjon 1801 Åsele
Eva Andersdotter hustru 1805 Åsele
Nils Johan Frisendahl t.f. Pastor 1823 Ådals-Liden
Margareta Katrina Söderholm hustru 1825 Boteå
Ingrid Katrina Johanna dotter 1852 Ramsele
Emma Kristina Margareta dotter 1853 Ramsele
Helena Elvina Charlotta dotter 1862 Ramsele
Per Johan Ferdinand son 1865 Ramsele
Måns Oskar Emanuel son 1868 Ramsele
Kajsa Brita Söderholm svärmoder 1784 Härrnösand
Jonas Kristoffersson dräng 1816 Sidensjö
Brita Greta Olofsdotter piga 1855 Ramsele
Erik Engelbert Lindblad landbonde 1828 Åsele
Sara Johanna Falkensson piga 1844 Junsele
Kajsa oäkta dotter 1866 Junsele
Viktor Valfrid Trygg Kronobåtsman 1845 Åsele
Anna Dorotea Nilsdotter kyrkovakterska 1817 Junsele
Daniel Olofsson arbetare 1816 Junsele
Kristina dotter 1842 Junsele
Eva Erika oäkta dotter 1868 Junsele
Olof Daniel son 1855 Junsele
Eva Kajsa dotter 1860 Junsele
Nils Abraham Stenmark klockare 1834 Resele
Brita Erika syster 1846 Junsele
August Larsson oäkta son 1870 Junsele
Lars Peter Lindberg kronojägare 1839 Liden
Karl Axel Wiström bagare 1839 Örebro län
Kajsa Danielsdotter hustru 1838 Junsele
Brita Kajsa Persdotter styvdotter 1860 Junsele
Karl Axel Wiström son 1867 Junsele