Gåreleselet

Av Göran Stenmark

Byn Gåreleselet ligger på västra sidan om Ångermanälven, mitt för Gårelehöjden. I den förr så livaktiga byn bor det nu endast folk i ett par av gårdarna.

Den förste nybyggaren i Gåreleselet var Nils Persson med familj, som kom till platsen ca 1807. Nils Persson kom närmast från Resele socken, men var född i Sunnersta i Boteå socken den 16 april 1776. Han gifte sig den 7 november 1802 med Anna Persdotter i Resele, född i byn Strand den 18 januari 1780

I Resele föddes deras tre första barn, Sara Helena 1803, Per 1804, och Lars 1806 och död samma år.

När deras nästa barn Nils föddes den 5 november 1807, är Nils Persson noterad som sökande nybyggare i Gåreleselet. Där föddes ytterligare fem barn, Henrik 1809, Stina Greta 1811, Lars 1814, Olof 1816, och Anna Dea 1817.

Nils Persson synes ha lyckats med sitt värv som nybyggare, men hans tid i byn blev kort eftersom han avled redan den 16 februari 1819. Hustrun Anna däremot fick leva till den 13 april 1862, då hon dog 82 år gammal.

Nybygget togs över av sonen Per Nilsson, och hans hustru Maria Andersdotter, den senare född 1801. De fick sju barn tillsammans.

Deras ättlingar kom att ta sig namnet Selin, och en gren har bott i byn tills för bara några år sedan.

Per Nilssons bror Lars Nilsson blev torpare i byn från ca 1839 och hans första hustru Margareta Ersdotter född 1811 dog redan i barnsäng den 16 april 1844.. Gifte om sig 1845 med Anna Helena Mähler, född 1818 och bosatte sig i Långvattnet. Blev änkling och omgift ännu en gång.

 

Vid mitten av 1800-talet kom allt fler familjer till byn, och fastigheter delades. Går vi fram till år 1900 fanns i byn tre hemmansägare, två landbönder (arrendatorer), en torpare samt ytterligare några familjer. Totalt 50 invånare.