Hällby, byn under vatten.

När kraftverket i Gulsele stod klart i början 1950-talet började byborna i Hällby undra när det var deras tur att flytta från sina gårdar. I gamla tidningsartiklar från 1960-talets början uttrycker de sin oro över att de inte riktigt har fått besked när bygget skall ta sin början. Strax därefter var det dags att tömma sina hus, som sedan revs eller brändes ner. Hela byn med affär och fler jordbruk utplånades från den mark som skulle hamna under vattenytan. 1967 påbörjades kraftverksbygget och 1970 stod det klart. Idag glänser endast en stor uppdämd sjö över den plats där landbonden Erik Eriksson slog sig ned i början 1880-talet.

Byns historia går tillbaka till omkring 1882, och låg då under Anundsjö socken. Den överfördes i kyrkliga och kommunala hänseenden till Junsele socken den 1 januari 1894.

Här nedan följer en sammanställning över en del av de som bott och brukat i Hällby från början och fram till 1930.

Familjer:      
1882-1888 Erik Eriksson landbonde Född i Granåsen, Dorotea 1847. Gift 1872 med Anna Wilhelmina Nilsdotter, född i Åsele 1850. Totalt sju barn. Till Hällby från Forsnäs, Åsele 1882. Till Sörnoret, Åsele 1888.
1882-1888 Nils Ingelsson inhyses Född i Anundsjö 1825. Gift 1849 med Anna Carolina Jakobsdotter, född i Gafsele, Åsele 1826. Totalt 10 barn. Till Hällby från Forsnäs, Åsele 1882. Till Åsele 1888.
1884-1886 Per Ericsson arbetare Född 1846 i Tåsjö. Gift 1881 med Tekla Lindberg, född i Junsele 1862. Två barn. Till Hällby från N. Gultjäl 1884. Till Tåsjö 1886.
1893-1904 Per August Grundberg landbonde under Sandö sågverks AB. Född i Lycksele 1861. Gift 1893 med Margareta Amalia Jonsdotter, född i Anundsjö 1872. Tre barn. Till Hällby från Gulsele 1893. Till Amerika 1904.
1893-1930 Hans Edvard Eriksson landbonde Född i Hälla, Åsele 1860. Död i Hällby 1930 Gift 1886 med Eva Kristina Olivia Jonsdotter, född i Åsele 1864. Död i Hällby 1925. Totalt 12 barn. Till Hällby från Kalmsjön, Åsele 1893.
1903-1916 Anders Gustaf Karlsson ??? Född i Ådals-Liden 1873. Gift 1910 med Maria Johansdotter, född i Rocksjö, Junsele 1877. Han till Hällby 1903, och hon vid vigseln 1910. Ett barn i Hällby. Till Anundsjö 1916.
1904-1936 Nils Oskar Svensson landbonde Född i Resele 1862. Död i Hällby 1944. Gift 1883 med Anna Karolina Persdotter, född i Mo socken 1863. Död i Hällby 1936 Från Malma i Anundsjö 1904.
1907-1925 Sven Peter Nilsson arbetare Född i Malma, Anundsjö 1884. Son till föregående. Död i Hällby 1925. Gift med Hulda Maria Nilsson, född i Edsele 1886. Död i Hällby 1919. Omgift 1921.

Hällby 1949:

Bodde i byn 31 män och 15 kvinnor = 46 personer
Det fanns detta år i byn; 4 hästar, 13 kor, 1 tjur, 1 kviga, 5 kalvar, 4 får, 6 getter och 5 svin.