Nybygget Mjösjön

av Göran Stenmark

Byn nämns första gången i jordeboken år 1825 och i en flyttattest från den 15 april 1835 står följande:

F.d. Krono Nybyggaren Zacharias Sjulsson, från Semsjö Lapplandet i denna Socken och född år 1778; Dess Hustru Anna Ersdotter från Alska Lapplandet i Åsele Socken, är född år 1755: äga försvarlig kundskap i Christendomen, och begagna utan hinder nådamedlen som skedde sist sistl. midsommar Helg: äro ärlige och wälfrägdade, lefva i fattiga villkor - afflytta nu till nybygget Mjösjön i Junsele Socken.- Dorothea och Bergvattnet den 15de April 1835.

Communicerade båda i Junsele 18/10 1835.

Som vi ser var Mjösjö från början boplats för samer, och Zachris Sjulsson

Vvar född 1778 i Granåsen, Dorotea . Gifte sig i Åsele 1802 med änkan Anna Ersdotter född 1755 i Alska, Åsele. Anna var tidigare gift och hade barn.

Zachris och Anna bodde först Granåsen, Dorotea, och senare i Åkerberget i Åsele. De flyttade 1827 från Åsele till Sörfors, Dorotea. Från Löfsjön i Dorotea till Junsele 1835 ,då de noteras som nybyggare i Mjösjön.

Lyckan som nybyggare i Mjösjön blev inte långvarig, för i dödboken för Junsele den 5 augusti 1840 står följande: Inhyses m. Zachris Skjulssons hustru vid Mjösjön, Anna Ersdotter, omkommen vådligt genom vilsegående i skogen emellan Löfåsens fäbode vall och Edens By, igenfunnen d. 15 aug. af Pehr Salomonsson uti dess slått vid Skjörbäcken.

Efter Annas död 1840 blir Zachris kringvandrande, och avled i Lillsele, Junsele den 4 mars 1845. Benämns då som "Kringvandrande Zachris Sjulsson från Semsjölandet, Dorothea".

Första gången Mjösjö står som by i husförhörslängden för Junsele är 1863, och då inflyttar från Nätra socken Landbonden Hans Peter Westman med hustrun Brita Lisa Ersdotter, och barn. De utflyttade till Ådals-Liden 4/12-1871.

Därefter har bodde en tid en familj Englund, inflyttade från Sollefteå i byn, men de flyttade sedan vidare till Gårelehöjden där de blev bönder.

Byn kom sedan att bestå av ett hemman och ett torp. Hemmanet har sedan dess tillhört släkten Fängström, och torpet innehades till en början av arbetaren Lars Erik Andersson med familj, men är sedan ett par generationer tillhörande familjen Åkerström. Båda fastigheterna är ännu bebodda.