Tarsele

av Göran Stenmark

Under uppbyggnad

Enligt kyrkböckerna kom byn att få , men nybygget omnämns långt tidigare.

När bondesonen Olof Ersson år 1758 sökte sig som nybyggare i Tara ingick även Tarsele i denna ansökan. "Tersele" stavas då namnet. Olof nöjde sig troligen med att odla upp Tara.

I jordeboken omnämns Norra och Södra Tarselet, men ingen verkar ha bebott byn vid denna tidpunkt. I kyrkböckerna heter byn enbart Tarsele från 1832, men från 1864 delades byn upp i kyrkboken som Norra och Södra.

Från 1832 finner vi bosättning för första gången i husförhörslängden.

De första familjerna:

1832

Sökande nybyggaren

Olof Johansson född 1802 i Gårelehöjden, död i Tarsele 1873.

Gift med:

Stina Danielsdotter född 1800 i Åkerbränna, uppväxt i Mo. Död i Tarsele 1857.

Barn: Lena Stina f. 1825 i Gårelehöjden, Olof Daniel f. 1832 i Tarsele, Johan Peter f. 1834, död -34, Johan Peter (II) f. 1835 , Nils Anders f. 1837.

1835

Torparen

Paulus Wiklund, född 1784 i Alnön, och död i Tarsele 1856.

Gift med:

Christina Danielsdotter, född 1780. Död i Tarsele 1862.

Återstår att utreda var de kom ifrån

 

1837-40

Nybyggaren

Hans Olofsson, född 1814 i Degersjöberget, Junsele, och hans hustru Elisabet Persdotter, född 1816

Barn: Olof Peter f. 1838 i Tarsele

Flyttade mellan 1840 till Löfsjön.

1840-45

Nybyggaren

Daniel Abrahamsson, född 1808, och hans hustru Cajsa Greta Jacobssdotter Åkerström, född 1803 I Junsele

Barn: Erik f. 1831 i Löfsjön, Jacob f. 1834 i Bysjön, Brita Märta f. 1836 i Bysjön, Cajsa f. 1838 i Bysjön

Kom från Löfsjön och Bysjön ca 1840, (flyttade mellan åren 1841-45)

1841-43

Nybyggaren

Erik Andersson Engman, född 1799 i Mo, Junsele, och hans hustru Cajsa Stina Nilsdotter, född 1803 i Öfra.

Barn: Stina Kajsa f. 1831 i Lillsele, Junsele, Nils Anders f. 1833 i Öfra, Eva Erika f. 1835 (dito), Erik Johan f. 1839 i Långvattnet,

Adam f. 1841 i Tarsele, Gabriel f. 1843 i Gårelehöjden, Anna Katarina f. 1849 (dito) Bodde på flera ställen innan de kom till Tarsele 1841. Till Gårelehöjden 1843.

 

Paulus Wiklund

Torpare i Tarsele, Junsele

Född 1784. Osäkert vart, men husförhörslängden i Junsele uppger Alnön. Där har jag ej återfunnit honom.

Första gången som jag återfunnit honom i kyrkböckerna är år 1827, när han och hans hustru inflyttade från Skön till Wargbäcken i Graninge socken som torpare.

Hustrun hette Christina Danielsdotter, född 1780-05-07 (?).

Från år 1829 blir de torpare i Malmån i samma socken, och 1835 blir de slutligen torpare i Tarsele i Junsele, då de kommer över ett torpställe av nybyggaren Olof Jansson (Johansson). Se avskrift av kontraktet.

De får bruka torpet på livstid utan betalning, och i kontraktet syns att Paulus redan uppsatt hus vid en plats kallad Björna. Till slått får han områden vid Höbäcken, Korsdalen, och en plats kallad Eric Elias rået. Han fick årligen ta ut 300 kärvar björklöv, samt vedbrnad och timmer till husbygge.

Eftersom kontraktet skrevs under den 5 januari 1835, och hus rdan var byggda, bör Paulus och hans hustru ha vistats i byn åtminstone under 1834.

I fånglistor för Härnösands Länsfängelse år 1848 kan man se att Paulus undergått 128 dagars fängelse på vatten och bröd, men jag har inte lyckats hitta orsaken. Han sattes i fängelset den 20 april och släpptes den 19 maj.

Paulus Wiklund dog i Tarsele den 5 november 1856, och hustrun den 11 mars 1862.