Esselet

Av Göran Stenmark

De flesta har säkert aldrig hört talas om nybygget Esselet. Denna by eller rättare sagt gård, låg sina ägor från Essviken, där Essån nedfaller vid Ångermanälvens södra strand och fortfar en och en halv fjärdingsväg efter samma linje till Östra Kortingsbäcken och tillbaka längs efter Åkerbränna bys lina till Gulltoppberget.

Esselets historia blev kort, och idag finns inga spår av gården. Den nämns första gången i protokoll omkring 1816, men inga personer bodde då på platsen. Nämns i mantalslängden 1826, och då bor på platsen sökande nybyggaren och f.d. sjömannen Olof Danielsson Ångström, född 1794, med hustru och barn. Olof härstammade från den förste nybyggaren i Tara, Olof Ersson, vilken i sin tur var son till Östanbäcksläktens stamfar Erik Persson.

Denna familj finns med i mantalslängden 1827 till 1829. De är strukna 1830, och därefter ingen notering om skattande åbo förrän 1837då sonen och drängen Daniel Olsson nämns, men han är struken 1838. 1840 antecknas sonen drängen Olof Olsson på platsen och han får året efter sällskap av brodern Erik Olsson.

Samma år står att "Lösa drängen Olof Olofsson flyttat ur församlingen till Guhlselet", som då tillhörde Åsele församling, men han är tillbaka i Esselet 1842, men då är i stället Erik bortflyttad och så växlar det några år till 1848-49 då bröderna Olof och Erik Danielsson är noterade där. Därefter blir Esselet öde.

Denna släkt kom senare att få beröring med nybygget Lillsele.

Ur Allmän sockenstämma för Junsele socken den 13/11-1831 gällande Essele

Sökande Nybyggaren Olof Danielsson, njuter af Fattig Cassan - Han är 38 år, Har Hru och 6 barn. Han sitter på ett nytt aflägset Ställe å Krono Allmänningen, der Säd Sällan mognar för frostlänthet. Han är i Ständiga tryckande behof och blir af Socknen ädelmodigt understödd flere ggr. Om Året.