Bölen
av Göran Stenmark


Sidan är under uppbyggnad.

Bölen tillhör de äldre byarna i Junsele, detta trots att böle betyder utåker. Hur gammal denna by egentligen är kan vi inte ge svar på, men den finns med i den äldsta skattelängden från år 1535. Detta år skattade i Bölen tre bönder vid namn Mårten, Oloff, och Jon. Tyvärr får vi inte veta vad de hette i efternamn. Oloff finns dess bättre med i längder från 1543 och framåt med efternamnet Hindersson.

Följande personer noteras i Bölen under 1500-talet i olika skattelängder:

Namn: Årtal: Ant:
Oloff Hindersson 1543-45  
Tomes Larsson 1543-64  
Pelle Persson 1546-68  
Nils Larsson 1550-55  
Michill Larsson 1551-  
Anders Olsson 1552-  
Per Olsson 1556-  
Jacop Jonsson 1565-97  
Elin enka 1567-70  
Karin enkia 1571-75  
Ingell Persson 1573-99 se 1600-talet
Per Christophersson 1587-96 se 1600-talet
Per Jacobsson 1596-99 se 1600-talet

 

1600-talet Personer nämnda i olika skattelängder, och de år som noteras gäller ej levnadsår.

Namn: Årtal: Ant:
Ingel Persson 1603-18  
Per Christophersson 1603-09  
Eric Jacobsson 1603-11  
Per Jacobsson 1603-18  
Israel Abramsson 1610-15  
Karin änkia 1617-35  
Jacob Persson 1622-58  
Christopher Nilsson 1622-  
Brita änkia 1622-43  
Eric Andersson 1629-53  
Pär Israelsson 1645-54  
Jon Andersson 1650-  
Hans Nilsson 1654-64  
Hustru Gertru enkia 1656-90  
Dordi enkia 1660-64  
Kierstin enkia 1664-  
Hustru Sara 1670-79  
Pedher Jacobsson 1670-  
Israel Helgesson 1679-88  
Hans Jacobsson 1679-  
Kierstin piga (hustru) 1679-98  
Erik Christophersson 1683-  
Eric Pålsson 1688-  
Eric Christophersson 1690-  
Jacob Pehrsson 1696-  
Christopher Olofsson 1696-  
Abram Ersson 1698  

 

Bölen omkring år 1710

Hemmanet nr 1

Jacob Pedersson Bonde.
Född 1672 i Bölen som son till bonden Peder Jacobsson och hans hustru Gertrud.
Död i Bölen den 10 januari 1742.
Gift med:

Märta Danielsdotter
Född i Krånge, uppgifter saknas.

Barn:

Namn: Född: Ant:
Erik 1705 Övertog hemmanet 1734
Pehr   Gift i Krånge. Till Almsele, Åsele
Gertrud 1707 Gift i Eden
dotter?   Gift i Rå, Ådals-Liden
Abluna 1711 Gift i Krånge

 

Hemmanet nr 2

Abraham Eriksson Bonde och nämndeman
Född i Mo, Junsele 1667 som son till bonden Erik Eliasson.
Död i Bölen 1752, och begravd den 25 oktober.
Gift i november 1693 med:

Karin Ersdotter
Född 1673, och död i Bölen 1741.

Barn:

Namn: Född: Ant:
Erik 1702-07-15 Riksdagsman och bonde i Bölen
Grels 1704-09-19 Sjöman och Indienfarare
Kierstin 1709-01-31 Gift i Mo 1732
Johan 1712-11-01 Gift i Krånge
Abluna 1713-10-20  

Abraham Ersson köpte hemmanet nr 2 i Bölen om 7 ½ seland den 26 februari 1697 av Christopher Olofsson.

I domboken för år 1700 kan vi läsa: förmälandes hurusom Christopher Olofsson i Bölen upplåtit och sålt till Abraham Ericsson 6 seland jord i Bölen à 21 daler kpmt sädeslandet och gården för 19 daler, som gör 145 daler kpmt. Och som hemmanet består av 7 ½ seland bevisade Abraham Ericsson sig jämväl de 1 ½ seland, som gör utfyllnaden ifrån 6 till 7 ½ seland, även hafva betalt till Christopher Olofssons syskonbarn, Anders Ericsson och Eric Pålsson Trygg med 40 daler kpmt. Över vilken handel begärtes Rättens fasta. Då ehuruväl Abraham Ingelsson i Backe och Fjällsjö, jämväl Pehr Jonsson i eden sig häremot upplade, begärandes detta hemman få inlösa såsom bördsmän, av Abraham Ericsson som obördig. Då de ej lämnat klander i samband med laga uppbuden, kunde Rätten ej göra något, och beviljades Abraham Ericsson laga fasta.

 

Hemmanet nr 3

Christoffer Henriksson Bonde
Född i Eden nr 5 1685 som son till bonden Henrik Andersson.
Död i Bölen och begravd den 6 januari 1747.

Gift med:

Anna Israelsdotter
Född 1678, och död i Bölen den 6 januari 1745.

Barn:

Namn: Född: Ant:
Abluna 1714 Gift i Västanbäck, Ådals-Liden
Henrik 1722 Övertog hemmanet

 

Bönder i Bölen 1740-1800

Hemmanet nr 1

Eric Jakobsson f. 1705 d. 1765 fr.o.m. 1734
Jakob Eriksson f. 1742 d. 1815 fr.o.m. 1764

Hemmanet delades 1805. Den ena halvan innehades då av föregåendes son Erik, född 1765, och den andra halvan av Erik Eliasson född i Vallen 1763.

 

Hemmanet nr 2

Erik Abrahamsson f. 1702 d. 1759 fr.o.m. 1734, Riksdagsman
Grels Eriksson f. 1746 d. 1817 fr.o.m. 1770

Om riksdagsmannen Erik Abrahamsson finns mycket att tillägga. Det var han som var orsak till att Junsele fick sin förste sockenpredikant, Paul Molander, år 1755. Ni kan läsa mer om denna släkt på andra platser på denna hemsida.

Eriks bror Grels Abrahamsson, vilken var sjöman, var även han en aktiv person, och förekommer i en mängd tingsprotokoll. Om honom och hans liv kan ni läsa mera om på Olof G. Strömbergs hemsida. Där har Rune Blomström skrivit en hel del om Grels under rubriken Indienfararen. Denna hemsida finns som länk till denna.

I slutet av 1700-talet genomfördes storskifte i byn, dvs. en sammanslagning av åkermark utan att själva gårdarna ej berördes. Detta skedde däremot när Laga skiftet genomfördes i mitten av 1800-talet. Från att i stort ha legat på en smal platå mellan nipan och berget, sträcktes byn ut i större och bredare skiften.

Byns ättlingar tog upp nybyggen, Bommeråsen och Västertjärn. Fäbodar fanns på ett flertal platser t.ex Näsbodarna och Rogsjöbodarna. Byns såg låg vid Kvisslebäck

Bölens historia är rik, och vi tänker inte ta med allt här, men på andra platser i denna hemsida finns historier och berättelser från denna by. T.ex berättelsen om tömmandet av Åkersjön 1871-72.