Artiklar och Sagor


Artiklar

Jultraditioner i Junsele - nytt
Historien om björntallen
Vägnamn i Krånge och deras bakgrund
Skvaltkvarnen i Gårelehöjden
Junsele i forna tider
Båtsmän i Junsele
Kyrklig historia
Emigranter
Kronolänsmän i Junsele
Båtsmanstorpet nr 115 Trygg i Mo
Blind-Salmon
Fäll-Hink
Klockan i älven
Åkersjön
Vad graven gömde
Sockenmagasinet
Barnliket i kyrkväggen
Björn-Johan
Björnen som red
"Gofarn" i Mo
Lappspådom
Lönnkrog i Junsele
"Skepparn" Jungström
Ett tragiskt barnöde 1725
Edens-bon som var med och räddade Gustaf III.
Sockenskäddaren
Carl Abraham Sadelin
Fäbodar i Junsele
Ur Allmän sockenstämma 1818 (klädsel)
Dråpligt i gamla kyrkan 1860
En likfärd
Jäg häls int på däg
Öltransporten

Sagor

Sagan om när Jättarna
Sagan om Brudstenen


Skrömt

Vittror och annat oknytt
Spökryttaren i Junsele
Skrömt i Junsele
Trollprästen (Spå Herr Ola)
Trollgubben i Kläppsjö
Vålnaden