BILDGALLERIET
Hembygdsgården
Det finns även en del text till de flesta bilderna.

101Kb
Mangårdsbyggnad
från Rö
73Kb
Lofthusbod
från Mo
37Kb
Bryggstuga
från Bölen
36Kb
Fäbodstuga
från Vallen
32Kb
Serveringsbyggnad
från Anundsjö
25Kb
Kaffestuga
från Forsmo
28Kb
Störelse
från Mo
13Kb
Vagnsbod
från Hömyra
56Kb
Hembygdsdag
Tillverkning av smör
76Kb
Sockenmagasin
Renovering
27Kb
Hembygdsdag
Friluftsteater
61Kb
Hembygdsdag
Järnsmide
72Kb
Midsommar
Resning av stång
63Kb
Hembygdsdag
Vapenvisning
19 Kb
Sockenmagasin
Renovering
16Kb
Hembygdsdag
Smide
14Kb
Hembygdsdag
Mesestekning
14Kb
Hembygdsdag
Vad det nu är
13Kb
Hembygdsdag
Utanför serveringen
9Kb
Hembygdsgården
Björnsax
8Kb
Hembygdsgården
Hjonkorg
7Kb
Ungdomssektionen
pulkåkning mars 1989
22Kb
Hembygdsgården
Vinterbild
22Kb
Hembygdsgården
Björntallen