Störelse och mjölkbod. Från Lövåsbodarna i Mo. Från 1600-talets slut.

Störelset var dåtidens fäbodstuga med jordgolv och där röken endast fick leta sig ut genom hål i taket. I mjölkboden förvarades de färdiga podukter som framställdes i form av smör, ost mm på fäbodarna.