Under midsommarafton varje år reses
majstången varefter dans och lekar för
barn tar vid.