Byggd av Erik Bertilsson. Flyttad från Karl Molunds gård i Mo.

Denna Lofthusbod härstammar ifrån 1750-talet, och är så att säga uppdelar i två delar: matbod och skogs och flottningsmuseum.
I matboden finner man saker som: tråg, träskålar, mjölkflaskor mm, ca 50 föremål.
I den andra boden är ett skogs- och flottningsmuseum inrett.


Det finns även en historia förknippad med denna Loftbod:
Ett portlider går igenom byggnaden och genom detta skall en häst ha sprungit med en arg björn fastriven på ryggen, och björnen skall ha slagit huvudet i överliggaren och avlidit.