Vagnsboden har tidigare stått i byn Hömyra som är öde sedan 1940-talets slut.
I denna byggnad förvaras häst- och andra jordbruksredskap som plogar och harvar.
Där finns bl.a en av Sveriges äldsta bevarade träplogar från 1770-talet.