Mangårdsbyggnad från Rö.

Ursprungligen byggd på 1770-talet.
Flyttad från Per Danielssons gård i Rö och uppbyggd 1932.
Museum inrymt med bruksföremål, stenåldersfynd, jaktredskap mm.