Ungdomssektionen i hembygdsföreningen
anordnade pulkåkning för dagisbarn i mars 1989