Karl-Emil Sjöquist till höger brukar under
hembygdsdagen visa upp föreningens samling
av gamla mynningsladdare.
Arvid Tarberg tittar intresserat på.
Närmare 20 gevär finns i samlingen.