Kaffestugan från början av 1900-talet.
Användes tidigare som kornbastu. Har tidigare stått på Johan Öfvers gård i byn Forsmo.