Bryggstuga från Bölen. Byggd 1819.

Flyttad från Jon Jonssons gård i Bölen.
Den vackra brokvisten är tillverkad av Kerstob Jonsson i Gulsele, kallad "den tokige Gulsele-målaren"