När man renoverade detta Sockenmagasin så upptäcktes en massa hål i golvet som var igenpluggade med korkar.
Man sade då att det var dom rika Mo-bönderna som legat där på nätterna och stulit säd.

Sockenmagasinet som står vid den gamla kyrkplatsen i Mo är uppfört 1757, men blev flyttat inom området 1858 i samband med det Laga skiftet. Till detta uppdrag anlitades enligt socken- stämmoprotokollen bonden Anders Molund i Mo. På byggnadens insida finns inristat "FLYTTAT 1858 AF AM.

Byggnaden var länge i dåligt skick, men restaurerades av hembygdsföreningen genom ALU-medel 1994.