Månadens bild februari 2013. II

gustaf sjödins lillsele_äg_ki sjödin

 

Här fortsätter Lillselets historia.

1891 skedde nästa försäljning. I dag heter fastigheten Lillsele 1:9 och bestod från början av 4 seland. Vid försäljningen avtogs boningshuset med tre rum och kök, stenbacken som huset låg på samt, under 50 år, diverse slotteslägenheter.

Därtill skulle köparen, Kungsgården/ Marieberg, utge födoråd till säljaren under hela hans livstid:

1 ½ tunna korn,

1 ½ tunna potatis,

1 säck rågsikt,

40 skålpund kött (1 skålpund = 425 gram),

20 skålpund fläsk,

1 par renskor,

½ kubikfot salt,

1/8 tunna strömming,

5 skålpund kaffe och socker sam

50 kronor kontant varje år.

Köpeskillingen vid försäljningen var 1600 kronor.

1909 började Kungsgården/ Marieberg sälja ut inägorna. I den första utförsäljningen, Lillsele 1:4, förbehöll sig Kungsgården/Marieberg rätt för vinterkörslor över ägorna samt strand- och vattenrätt.

Köparens skyldigheter skrevs in i kontraktet och bestod av att kostnadsfritt sköta vägunderhåll vintertid. Dessutom ingick ett födoråd, enligt kontrakt från 1893 till Anna Olsdotter, änka efter Rull Mats Andersson. Köparen var också tvungen att handla alla basvaror till henne i bolagets handelsbod i Krånge. Förmodligen var detta en dyr utgift.

Köparen hade även förmåner: han hade rätt till sommarbete för sina kreatur på bolagets ägor. Han fick dock inte hålla får eller getter och övrig boskap skulle vallas så att ingen skada skedde på skogsåterväxten.

Fastigheten var taxerad till 700 kronor och försäljningspriset var 1000 kronor. Sannolikt blev köparen också erbjuden arbete i skogen vintertid liksom i flottningen.

Tråget visar fastigheten Lillsele 1:4. 1929 uppfördes en ny mangårdsbyggnad av timmer i två våningar. Vilken byggnad som tråget visar, den nya eller den gamla är dock ovisst.

/Ulla

Källor: Lantmäteriet akt nr 22-JUN-2364

Resele tingslags Häradsrätt 1910.

This entry was posted in Månadens bild. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *