Månadens bild december 2011.

Ja, jag vet att ni har sett denna bild förut men nu vet jag på vilket sätt flaggan kommit till:

I februari 1958 beslöt Junsele kommun utreda frågan om utförande av ett kommunvapen och tog kontakt med Riksheraldikerämbetet i Stockholm. Med ansökan följde ett avtryck av Junseles sockensigill och kommunalkamrer S. Boström förklarade att ”med detta sigill som centralfigur i vapnet” låta riksheraldikern utarbeta ett förslag till vapen för kommunen.

 Av brevväxlingen att döma så förstod nog inte heraldikern riktigt vad sockensigillet föreställde så han vände sig till Landsarkivet i Härnösand. Landsarkivet tog fram en handling från 1809 som visade hur sigillet såg ut och med detta nöjde han sig. Men, skriver heraldiker G. Scheffer vidare, vad är det för verktyg som personen på sigillet använder. Kan möjligtvis kommunalkamreren i Junsele tala om det eller ska man istället vända sig till Nordiska Museet för mer information?

 Boström försöker verkligen att ta reda på vad det avbildade redskapet föreställde, dock utan resultat. Emellertid påtalar en person med hembygdsintresse för honom att redskapet sannolikt var en barkspade. Boström råder dock heraldikern att efterhöra med Nordiska Museet för mer information.

 Förslaget på kommunvapen för Junsele landskommun kom i januari 1959 och Kungl. Maj:t fastställde: ”I blått fält en ginbalk av guld, belagd med en störtad svart barkspade”.

 Kungl. Maj:t fortsatte sitt brev med att ” Kungl. Maj:t gillar bilden som förslag av vapen och flagga för Junsele landskommun” Ja, de skriver verkligen ordet ”gillar” och detta femtio år före facebooks tidevarv.

 Även kommunalkamer Boström gillade vad han såg och så även vi i dag. Därför hissas denna flagga återigen på midsommarafton 2012.

/Ulla

This entry was posted in Månadens bild. Bookmark the permalink.

3 Responses to Månadens bild december 2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *