Månadens bild oktober 2011.

 

 

Snart är det älgjakt igen så därför kan det vara på sin plats att berätta lite om gevärsskyttet i Junsele i forna dagar.

Den första skytterörelsen i Sverige kallade sig för skarpskyttar och var en sammanslutning av män som alla ansåg att försvarsviljan i landet var bedrövligt låg. Man ville skrota den gamla indelta armén och propagerade istället för allmän värnplikt och frivillig folkbeväpning. Med stöd från myndigheterna anlades skjutbanor runt om i landet, allt i fosterländsk anda.

Många skyttar tröttnade dock på de militära formerna och skarpskyttarna omvandlades så småningom till civila skyttar.

Omkring 1896 bildades en civil skytteförening i Junsele och föreningen hade sin första skjutbana nedanför Sôlt´nknös´n. Initiativtagare var bokhållaren och fotografen Oscar Svanström och medlemmarna bestod från början av tjänstemän inom skogsnäringen. Föreningen anlade dessutom filialskjutbanor i byarna Eden och Övra.

Den första skjutbanan, vid Sôlt´nknös´n, låg dock för nära allmän bebyggelse och flyttades därför till Krångemyran, där skidbackens dalstation ligger idag, och med Hamptjärnsberget som kulfång.

Krångemyran övergavs efter några år och skyttarna flyttade istället upp på Hamptjärnsberget. Föreningen byggde en klubbstuga där dagens gamla lekplats i djurparken finns och där utövades gevärsskytte fram till det att idrottsföreningen förvärvade markområdet i början av 1960- talet för att bygga djurpark. Skytteföreningen flyttade då sin verksamhet till Mo/Kvarnå där den alltjämt ligger.

På fotografiet, som är taget av Oscar Svanström i hans ateljé 1902, ser vi Junsele skytteförenings hornmusikkår. Personerna på bilden är: bakre raden från vänster: Gotthard Jonsson, Gunnar Engman, Rickard Engman, Karl Lindström, Karl Eriksson. Främre raden från vänster: Verner Engman , Alfred Jonsson, N. Adamsson, Petter Jonsson och Anders Nordahl.

Skytteföreningen svarade för musikunderhållningen vid många skytteevenemang och ansvarade dessutom för musikutbildning för yngre gossar. I Sollefteåbladet, den 16 juni 1910, kunde man läsa följande:

 Stor skytte- och idrottsfäst anordnas i Junsele å Svanströmsnipan Midsommardagen, Lördagen och Söndagen den 24, 25 och 26 dennes med början kl 4 e.m. Dansbana, Skjutbana, konditori mm. Midsommardagen täfling i allmän idrott. Lördagen Cykeltäfling. Söndagen insatsskjutning.

 Vi kan med säkerhet anta att gossarna på fotografiet var självskrivna besökare och därtill underhållare denna midsommarhelg för 101 år sedan.

/Ulla

 

This entry was posted in Aktuellt, Månadens bild. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *