Månadens bild mars 2011

Junsele hembygdsförening är ägare till tusentals allmogeföremål. I samlingen finns föremål från jord- och skogsbruk, från bondehemman och från torpare liksom från samhällets elit: kyrkans- och skolans män, skogsinspektorer och handlare. Allt är noga katalogiserat med föremålets ursprung och givare. Men; tidens tand har gjort att somliga märketiketter lossnat och därmed är föremålet taget från sitt sammanhang och dess bakgrund och historia har gått förlorad.

 Ett av föremålen i samlingen som mist sin identitet är en liten, bemålad ask. Den är tillverkad av näver och målad i rött med en svart bård av halvcirklar högst upp. Locket är av trä med konformig knopp, också rödmålat.

 Det anmärkningsvärda med asken är att locket också har en målad text: 9 april 1836 Margreta. Visst är det så att denna lilla text sätter fantasin i rörelse? Vem har tillverkat asken och vem skrivit texten? Vem var Margreta och vad hände den 9 april just detta år?

 Kan hända var asken en födelsedagsgåva till någon som hette Margreta. Kan hända var den en gåva från en make till sin nyblivna hustru. Tyvärr talar inte kyrkböckerna för detta, vare sig födsel eller vigsel som passar in på Margreta skedde just denna dag och detta år.

 Vad som verkligen hände den 9 april 1836 får vi nog aldrig veta. Den enkla asken som gjordes med så stor omsorg till Margreta bevarar hemligheten ännu en tid.

/Ulla

This entry was posted in Månadens bild. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *