Hampe Nilsson i Lidgatu

Hampe Nilsson 1933

Fiolspelmannen Hans Olof (Hampe) Nilsson föddes den 4 februari 1868 i Jansjö, Ådals-Liden som son till torparen Nils Olof Olofsson och Märta Karolina Hansdotter. När Hampe var 11 år lämnade föräldrarna torparlivet i Jansjö för att bli bönder i Lidgatu.

Hampe var en av de tre s.k. ”Nils Olofs pojka”, tre ungkarlar som levde efter mycket gamla traditioner. Om deras sparsamhet finns många historier, både sanna och osanna, t.ex. har många äldre berättat att de stöttade torra granar i skogen, för det fanns ju en möjlighet att de kunde växa lite till. Måhända en av de mer osanna historierna. Flera personer vittnar om att det ofta var ”kura skymning” i gården om kvällarna när Hampe tog fram sin fiol.

Enligt spelmannen Arne Isaksson i Resele hade Hampe lärt sig låtarna efter sin mor som sjöng dem för honom, och hon i sin tur hade  hört dem av sin far, bonden Hans Abrahamsson i Norrmoflo.

Hampe med hästen
Hampe med en av gårdens hästar.

Bröderna som bodde på gården hette Per August 1873-1955 och Erik Viktor 1882-1969. Det fanns ytterligare fyra bröder, varav tre dog som barn, samt brodern Nils Andreas som emigrerade till USA 1891. En syster fanns också, Katarina Helena, som var född 1875. Hon flyttade till  Rå genom gifte med Olle Sjöström, men flyttade hem igen när denne dog 1950. På Lidgatus hemsida berättas att Nils-Olofs pojkarna då sa – Komma tillbaks?  – Nu när hon är ”utsleten”.

Nils Olofs i Lidgatu
Per August, Viktor, Hampe, modern Märta Karolina och pigan Betty Östin.

I Västernorrlands Allehanda den 17 Oktober 1968 fanns en artikel införd som berättade om brodern Viktor, och där nämns även Hampe.


Hampe och Sonja Stam någon gång under 1950-talet.

Nils Olofs VA 1968

Hampe dog som ogift i Lidgatu den 9 november 1959.

Hampe_huset idag

Gårdens storstuga och ladugård skänktes 1996 till Lidgatu byalag som åren därefter genomförde ett omfattande restaureringsarbete.

——————-
Noter:
Vaggvisa från Ådalsliden
——————-
Källor:
Ådals-Lidens kyrkoarkiv
Svenskt visarkiv, inspelad intervju med Arne Isaksson i Resele 1968

Anita Berglund, äldre fotografier
Rigmor Altin, muntliga traditioner
Lena Eriksson, foto av huset 2013
Lidgatus hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *