Lite om Hembygdsföreningen


Junsele hembygdsförening bildades 1932, och den verkliga drivkraften bakom detta var Urmakaremästare Erik Jonsson i Krånge.
Orsaken till att han började intressera sig för hembygdsvård, var att han vid ett besök i en utby hade träffat en gammal man som var i färd att slå sönder ett gammalt fint skåp till ved.
Jonsson såg att vackra rosor var målade på dörrspeglarna, och påtalade att det var fel att slå sönder ett så vackert skåp. Han fick då till svar, att skåpet stått i stallporten i många år och bättre passade till ved.
Det var då Erik Jonsson förstod att något måste göras för att rädda gamla föremål som fortfarande fanns kvar i Junsele.

Våren 1931 gjordes ett upprop i tidningarna om att bilda en hembygdsförening, men denna gång var intresset svalt, och det skulle dröja ytterligare ett år innan föreningen kunde bildas, med en interimstyrelse bestående av; Erik Jonsson, komminister Gösta Andring, Algot Johansson, Gotthard Jonsson, samt skollärarna Jonas Högberg och Anselm Åkerberg.

Bland det första man gjorde var att förvärva mark, och till detta uppläts ett område uppe på kyrkoberget av Karl Eriksson och Elis Eriksson.

För att få reda på hur en Junselegård tedde sig under 1700-talet frågade man en del äldre Junselebor till råds, och redan första året förvärvade man en mangårdsbyggnad ifrån Rö för 1000 kronor. Säljare var N.W Selin i Tara. Rivningen och upptimringen sattes bort på ackord till J.A och H.N för 700 kronor. I detta arbete ingick ej rundstenssockel och takläggning, vilket utfördes på idéell väg.

Invändigt spändes papp på väggarna som därefter stänktes, och huset började snabbt att fyllas upp med gamla föremål som skänktes till föreningen. Flera hus kom på plats, som en bagarstuga från Bölen, loftbod från Mo, samt två häbren från Krånge och med tiden kunde man räkna till 15 byggnader på området. De flesta av byggnaderna har inretts och försetts med tidsenliga föremål.

Ända till sin död 1973, vid 85 års ålder, var Erik Jonsson den som var föreningens förgrundsgestalt, men han hade hela tiden en mängd duktiga medarbetare som t ex Salomon Andersson i Lillegård, kantor Uhlin, Alfa Åkerberg, Pelle Henriksson, Erik Jakob Lif och många fler.

Nya krafter tog vid och med tiden har Junsele Hembygdsförening blivit välsedd med ryktet som en av de livskraftigaste i länet.

Vid sidan av husen och de många föremålen har andra aktiviteter tillkommit, och varje sommar går en mängd arrangemang av stapeln uppe på hembygdsgården som t ex hembygdsdag, midsommarfirande, och aktiviteter i samband med den årliga Musik & Konstveckan.

Sedan 1984 sänder hembygdsförening ett program varje vecka i Närradion i Junsele, där man bl a spelar upp inspelningar med äldre Junselebor, dessutom har föreningen sedan drygt 10 år kopierat upp ca 3000 glasplåtar med motiv av personer och miljöer från det gamla Junsele.

Föreningen har även gjort insatser utanför själva hembygdsgården, och bl a varit med om att rusta upp det gamla sockenmagasinet på gamla kyrkplatsen i Mo, deltagit i upprensningen av den gamla Ridvägen mellan Ådals-Liden och Junsele.

1985 bildades en ungdomssektion som bl a varit i skolan för att lära barn i mellanstadiet om vår bygds historia.

I dag har Junsele hembygdsförening drygt 400 medlemmar.