Årliga händelser


Annandag pingst anordnar IOGT-NTO spelmansstämma uppe på hembygdsgården och dragspelare samt andra musikanter från vida omkring brukar sluta upp.

Midsommarafton brukar föreningen anordna dans och lekar runt den majstång som varje år kläs och reses på gårdstunet.

Andra veckan i juli brukar den årliga Musik & Konstveckan gå av stapeln uppe på Hembygdsgården med musikuppträdanden och konstutställningar.

Första helgen i augusti hålls varje år Hembygdsdagen då föreningen demonstrerar gamla hantverk, erbjuder möjlighet att avsmaka gammaldags mat samt att någon form av underhållning bjuds.

Varje tisdag året om sänder föreningen en kvart i Junseles närradio där bl.a bandupptagningar av äldre Junselebor spelas upp.

Under vintern brukar föreningen oftast anordna en studiecirkel omkring bygdehistoria m.m.