Styrelsen


Ulla Ramne Annander ordförande
Gunnel Malmquist v.ordförande
Göran Stenmark sekreterare
Karin Lindström kassör
Karl-Emil Sjöquist ledamot
Agneta Sjöquist ledamot
Anna Granholm ledamot
Eva Kajsa Östlund styrelsesuppleant
Gunnel Persson styrelsesuppleant