Psalmodikon

 

Fyra

Fyra notstockar i Junsele hembygdsgård

 

Psalmodikon ”Notstock” är ett ensträngat instrument  utformat som en långsmal trälåda med greppbräda, stall och snäcka. Strängen kan vara gjord av en sena från ett djur.  

Vid användandet läggs instrumentet på ett bord, och man kan båda spela genom att knäppa på strängen eller att man spelar med en stråke. Tonerna är tydligt utmärkta i greppbrädan genom jack som kan ha en siffra eller markering. Till instrumentet fanns psalmböcker där psalmodikonets siffror var utsatta över sångtexten.

År 1830 lanserade prästen Johan Dillner ett psalmodikon som användes över hela landet och i fattigare församlingar användes det i stället för kyrkorgel. Vid husförhör och andra andakter användes de flitigt och även bland de kringresande predikanter som allt mer dök upp under 1800-talet.

Bland böckerna kan räknas  Sånger med melodier i zifferskrift till psalmodikon av Pehr Thomasson. Tryckt i Karlshamn 1850.

 

Sånger

Sånger med melodier i zifferskrift till psalmodikon

 

På Junsele hembygdsgård finns sedan länge fem notstockar och en sjätte är nyligen förvärvad.

Notstock Junsele hembygdsförening

Notstock Junsele hembygdsförening

Den senast förvärvade skänktes till föreningen den 25 maj 2010 av Elvira Granquist i Vallen, Junsele, änka efter spelmannen Harald Granquist. Den är daterad 1876 och tillverkad i Umeå.

Inne i lådan på denna notstock finns även fyra resonanssträngar.

Notstock

Notstock från Vallen

Även på Länsmuséet Murberget i Härnösand finns två notstockar från Junsele. Den ena från byn Lillsele och den andra från Krånge, skänkt av Junsele skolstyrelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *