Närradiosändningar


Hembygdsgården i närradion - Tisdagar 17:30-17:45

Sedan hösten 1984 har Junsele hembygdsförening i stort sett sänt en kvart varje tisdag i Junsele närradio. Ja, bortsett från sommaruppehåll i utsändningarna.

Under dessa ”kvartar” har åtskilliga inspelningar med äldre Junselebor sänts. Detta tack vare att föreningen nu har över 100 olika personer dokumenterade på rull- och kassettband i arkivet.
De äldsta inspelningarna är gjorda redan i mitten av 1950-talet och en viktig person i detta arbete var Gunnar Sellin i Stockholm, men född i Mo Junsele, som redan under semestrar hemma i Junsele passade på att intervjua de äldre. Denna hobby höll Gunnar på med ända fram till sin bortgång år 2000.

I övrigt brukar föreningen annonsera om sina aktiviteter och presentera olika forskningsresultat om Junsele socken och dess byar. Ansvariga för kvartarna har sedan starten varit föreningens dåvarande ordförande Sven-Olof Sehlin (fram till ca 2000) och Göran Stenmark.