Marknaden i Junsele 1912 efter nuvarande Köpmangatan i Krånge.
Bilden är fotograferad mot öster och till höger skymtar närmast Söderdahls gästgiveri, sedemera Ica-butik som revs 1975. Huset som skymtar bortom är gamla Hörnstugan numera Corner House.
Till vänster syns först gamla Konsum, följt av nuvarande Strömbergs järn & färg samt därefter Greta Edins affär.