Foto från 1910-talet
Några Samer som stannat för ungefär där posten ligger idag. Bakom skymtar "Jon Zackris" gård, nuvarande Folke Jonssons gård
Boden längst till vänster finns kvar på sin plats, och ett av härbrena är flyttat närmare Köpmangatan.
Det andra härbret finns nu nere på nipan, och ägs av IOGT-NTO