Innan den rätta bron blev till på Stennäset så hade man färjetrafik över älven. Det var främst för bönderna på den norra sidan som hade behov av denna färja för att ta sig över till den södra sidan där kvarnarna låg: vid Kvarnån fanns det vid denna tidpunkt 7st kvarnar och en såg.