Det var säkerligen ett stort projekt att hålla denna fåra öppen för färjetrafiken, dom tekniska hjälpmedlen som vi i dag är bortskämda med var ännu inte påtänkta utan allt arbete gjordes för handkraft.