Angående gatunamn i Krånge.

Vid Junsele kommunalfullmäktiges sammanträde den 19 december 1958 beslöts att man skulle namnge gatorna inom byggnadsplansområdet, det vill säga inom Krånge by. En namnkommitté tillsattes. Denna bestod av herrarna Daniel Wallin, Erik Jonsson, Jonas Högberg, Sigfrid Jonsson och byggnadsingenjör Edvin Nyberg.

 Tillsammans skulle dessa män göra Krånge lite modernare, vilket låg i tiden. För droskägare, tillresta besökare och andra obekanta var det svårt att hitta rätt. Det är också troligt att de gamla husnamnen fallit i glömska, vem visste var Oscarsborg, Grindstugan, Lövkullen eller Marieberg låg?

 Namnkommittén gick med liv och lust in för sin uppgift. Redan från början förklarade Daniel Wallin att han inte ville veta av förslag som slutade på –gata. Urmakare Jonsson bidade dock sin tid och förstod att han, tids nog, skulle få tillfälle att återkomma.

 Alla var eniga att Sollefteåvägen skulle döpas till Länsmansvägen men då männen kom fram till Fägatan råkade sinnena i brand. Det hela slutade med att Daniel Wallins förslag tillslut vann och därmed klubbades förslaget Gärdesvägen igenom.

 Sigfrid Jonsson hade fått löfte om att ensam döpa en gata, den som passerade nya medborgarhuset. Namnet blev Bråkmakarvägen fast idag heter den som alla vet Forumvägen.

 Till sist var det bara Nya Landsvägen, den som på vykortet här ovan kallas Storgatan, kvar och då fick Erik Jonsson äntligen sin chans. Köpmangatan! Ja, ropade de andra i kommittén utom Daniel Wallin. Han gav, med självbehärsking, istället förslaget Sveavägen men blev nedröstad. Erik Jonssons hämnd var ljuv!

 Sammanlagt var det fyrtio gator som fick namn vid detta tillfälle. Några av dem har jag aldrig hört talas om. Var finner vi Dalvägen, Villavägen, Badstigen, Strandvägen, Nyvägen, Genvägen och Bondevägen? Någon som vet?

 Uppgifterna till ovanstående har jag hämtat dels från Junsele kommuns fullmäktigeprotokoll § 100 den 22 september 1960 och dels från Västernorrlands Allehanda 1960, datum dock oklart. Vykortet visar hur dagens Köpmangata såg ut runt sekelskiftet 1900.

 Visst ska vi idag vara tacksamma att det var just dessa män som hamnade i namnkommittén. De hade fantasi nog att, för all framtid, bevara Junseles sagofigurer i vägnamnen och därmed kan Labb, Spå Herr Ola, Kettil och Törel leva ytterligare några generationer.

/Ulla

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

3 Responses to Angående gatunamn i Krånge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *