Tord Johansson berättar

På Murbergets hemsida finns en inspelning från 1990 där Tord Johansson berättar om sina musikminnen. Bl a om Olle Westberg, Harald Granqvist, Amandus Edlund, Jonas Sjödin och flera andra spelmän. Han berättar också om sin gärning som upptecknare.

Läs mer och lyssna på inspelningen här.

Vi vill också passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jonas Jonsson i Vallnäset

Jonas

Jonas Daniel Jonsson. Torpare och durspelare. Född den 23 mars 1893 i Vallnäset, Junsele som son till landbonden och spelmannen i Hällberget, Jonas Jakob Jakobsson och Sara Maria Olofsdotter.

Jonas gifte sig den 8 februari 1919 med Alfhild Johanna Josefsson från Vallen. Hon var född den 15 december 1896 som dotter till bonden E. P. Josefsson och Anna Katarina Rundqvist. 1927 köpte Jonas  och Alfhild hennes föräldrars torp i Vallnäset.

Jonas Vallnäset

Foto: Ulla Ramne 2012

Jonas Jonsson spelade i unga år durspel, men kom att sluta helt med spelandet före  30-årsåldern. Han tillhörde en släkt med många spelmän. Förutom fadern, ”Jonke på Hällberget”, spelade hans bror Olle durspel och arvet har gått vidare till barn och barnbarn. Jonas var även enligt sonen Eric en duktig sångare långt upp i åren.

Sonen Eric Jonsson, född 1932, visade tidigt stort intresse för musik vilket resulterade i att Jonas köpte en tramporgel på avbetalning. Efter att några år ha gått i lära hos kantor Uhlin i Junsele gick Eric vidare i sina musikstudier som resulterade i att han hamnade på Musikaliska Akademien i Stockholm och blev med tiden musikdirektör.

Förutom Eric hade Jonas och Alfhild sonen Josef född 1922, vilken bodde kvar på torpet i Vallnäset som ogift.  Dottern Anna Marie, född 1924, blev gift med Daniel Nilsson, och de bosatte sig på en gård i närheten av hennes hem . Deras dotter Ann-Sofie Baarman utbildade sig till kantor.

Jonas Jonsson och Alfhild

Jonas Jonsson dog i Vallnäset 1969 och hustrun Alfhild 1978.

——————-
Källor:
Junsele kyrkoarkiv
Mats Holmgren, Jansjö: Mer eller mindre om 380 Ångermanländska spelmän. Version 1994.
Junsele kyrka 100 år. Utgiven 1985. Sonen Eric Jonsson berättar om uppväxten.
Ann-Sofie Baarman. Dotterdotter till Jonas Jonsson


——————-
Noter:
Urgammal vals efter Jonas Jonsson

Gustaf Hedberg i Tågsjötorp

Gustaf Hedberg. Fiolspelare och kronotorpare i Tågsjötorp.

Född den 27 april 1876 i byn Västerås i Junsele som son till arbetaren Johan Hedberg och hans hustru Anna Erika Salomonsdotter. Han gifte sig den 16 april 1900 med Chatarina Matilda Eriksdotter, född 1874 i Vallen, Junsele. Hon var dotter till torparen Erik Eliasson och hans hustru Lisa Greta Edin.

Tord Johansson omtalar Gustaf Hedberg som fiolspelare i en bandad intervju gjord av Mats Holmgren och Ville Roempke 1986. Tord växte upp granngårds med Hedbergs som var kronotorpare i Tågsjötorp. Flera av Hedbergs barn musicerade, bl.a. sonen Elias.

fiol

Hedbergs fiol finns ännu kvar och ägs idag av dotterdottern Marianne Berglund.

Gustaf Hedberg med familj. Den bakre raden från vänster: Elias, Kajsa (Chatarina), Anna, Gustaf och Erik. Den främre raden från vänster: Maria, Ernst i knät på Kajsa, Ester och Johannes.

Gustaf Hedberg fick kontrakt på torpet 1919 och bostadshuset uppfördes några år senare. Areal på torpet var 6,2 hektar, varav 2 i åker. Man höll 3 kor, 1 häst och 1 svin.

Hustrun Chatarina Matilda dog i Tågsjötorp 1948 och Gustaf på Gunillagården i Junsele 1965.

Hedbergs

Målning utifrån familjefotografiet ovan utfört av Mari Runesson i Ramsele 2012.

——————-
Källor:
Junsele kyrkoarkiv.
Junsele hembygdsförenings fotoarkiv: Porträtt av av Gustaf Hedberg.
Marianne Berglund (barnbarnsbarn till Gustaf Hedberg): Övriga fotografier.
Mats Holmgren, Jansjö: Mer eller mindre om 380 Ångermanländska spelmän. Version 1994.
Länsmuséet Murberget: Förteckning över innehåll i intervju med Tord Johansson.
Gods och gårdar i Ångermanland. Utgiven 1941.

Gustaf Johan Samuelsson

Gustaf Johan Samuelsson. Nybyggare, bonde och fiolspelare i Lillsele. Född den 6 augusti 1830 i Risbränna, Junsele. Son till nybyggaren och sedermera bonden i Lillsele, Samuel Olofsson, och hans hustru Kajsa Stina Nilsdotter. Från denna släkt härstammar en stor del av spelmännen från Junsele.

Den 17 december 1854 gifte Gustaf Johan sig med Eva Lisa Jonsdotter från Vilhelmina. Hon var född i byn Tjäl den 22 maj 1833 som dotter till Jon Nilsson och Christina Josefsdotter, men föräldrarna kom från Junsele dit de återflyttade, bl.a. till Betarsjönäset. Vid vigseln var han dräng i Lillsele och hon piga i Eden.

Fastigheten i Lillsele hade Gustaf Johan köpt den 2 april 1868.

Samuelssons

På denna gård bodde Samuelssons

Det kom att födas 9 barn i familjen, varav den förstfödde Nils-Gustaf 1855, blev spelman och bosatt i Rusksand. Flera av Nils Gustafs söner blev spelmän, t.ex. Agnar Nilsson i Ulfvik och dennes söner Axel och Einar. Nils Gustafs dotter Jenny är mor till dragspelaren Torsten Sillberg i Resele.

Gustaf Johans dotter  Eva Lovisa fick sonen Gottfrid Knutsson, även han spelman.Gottfrid har berättat i en inspelad intervju att morfars far Samuel Olofsson var fiolspelare och efter honom hade Gottfrid en brudmarsch.

En annan ättling är spelmannen Jonas Sjödin i Långvattnet.

Hemmanet såldes 1880 till sonen Nils Gustaf för 600 kronor, men denne sålde fastigheten i sin tur till Kungsgården Mariebergs AB år 1895. Själva gården med inägor såldes 1932 till familjen Nordgaard, vilka kom att äga gården i flera decennier. Den stod öde i många år men har sedan slutet av 1990-talet åter fast boende.

Samuelssons

Gården år 2012. Jämför med den äldre bilden ovan. Foto: Göran Stenmark

Samuelssons ladugård

Ladugård och härbre 2012. Foto: Göran Stenmark

Eva Lisa dog i Lillsele den 24 augusti 1895 och Gustaf Johan den 21 februari 1906.

—————–
Källor:
Junsele kyrkoarkiv
Inskrivningsdomarens arkiv för Västra Ångermanlands domsaga
Gottfrid Knutsson. Inspelad intervju av Svenskt visarkiv 1971
Lillselebor. Beskrivning av gården

Jonke på Hällberget

 

Jonke

 

Jonas Jakob Jakobsson, ”Jonke på Hällberget”. Landbonde och fiolspelare. Född den 15 november 1861 i Vallnäset, Junsele, som son till torparen Jakob Samuelsson och hans hustru Brita Kajsa Jonsdotter. Fadern Jakob var från Risbränna och i sin tur bror till bonden och spelmannen Gustaf Johan Samuelsson i Lillsele. Jonke kallades även för ”Vållnäs Jonke” i yngre dagar.

Jonke gifte sig den 9 februari 1890 med Sara Maria Olofsdotter, född den 10 september 1867 i Stuguvattentjälen, Junsele. Dotter till bonden Olof Karlsson och Anna Johanna Jonsdotter. De bodde efter vigseln i Vallnäset på samma fastighet som hans föräldrar och där noteras Jonke som arbetare.  Deras första fem barn föddes där innan de i september 1898 flyttade till Hällberget i samma socken. Där blev Jonke  landbonde, dvs arrendator under Kungsgården Mariebergs AB. Ytterligare sex barn kom till världen.

Jonke på Hällberget var erkänd som en duktig fiolspelare. Flera av parets barn blev  också spelmän, Olof född 1891 spelade durspel, likaså Jonas Jonsson född 1893.

Hustrun Sara Maria dog redan den 26 maj 1915 i lungsot, medan Jonke själv levde ända fram till den 10 juli 1951, då nästan 90 år fyllda.

———————

Källor:
Junsele kyrkoarkiv
Tord Johansson, Ösmo
Lage Granqvist, Storuman. Fotografi

Spelmansstämma på hembygdsgården i Junsele

Spelmän

Efter ett års uppehåll anordnades åter en spelmansstämma på hembygdsgården i Junsele under pingsthelgen. Senast var pingsten 2010.

Stämman började på lördag eftermiddag med buskspel och på söndagen fortsatte evenemanget med betydligt fler både besökare och spelmän. Serveringen hölls öppen där det såldes en god köttsoppa med klimp, samt kaffe med bröd. Vädret var fantastiskt vackert och spelmän samt besökare njöt i den fina miljö som hembygdsgården erbjuder.

Som arrangörer stod Junsele hembygdsförening.

Allspel

För bilderna ovan svarar Britt Stenklyft.

Albin Altin i Holafors

Lappås Petter_Albin_1

Lappås-Petter och Albin Altin

Albin Altin. Durspelare. ”Skogis”. Dagsverkstorpare, flottare och skogsarbetare.
Han föddes den 2 mars 1878 i Krånge, Ådals-Liden. Son till arbetaren Erik Peter Altin och Brita Dorotea Molund.

Han fick uppskov från det militära och inskrivningslängden över värnpliktiga år 1900 står; uppskof af hälsoskäl 1899, 1.72 lång, frikallade från värnpligtens fullgörande, stramande ärr öfver venstra foten.

Redan vid tio års ålder fick han följa sin far på skogsarbete och ett par år senare arbetade han självständigt i skogen. Körde även med en häst en period.

Albin gifte sig den 20 oktober 1906 med Anna Kristina Nilsdotter i Holafors, född den 4 mars 1881, som dotter till arbetaren Nils Erik Zackrisson och hans hustru Botilda Kristina Andersdotter. De köpte 1914 torplägenheten Fridhem för 100 kronor av Nils Johan Sundvall. I kontraktet ser man  Sex barn kom att växa upp i familjen, varav endast tre uppnådde vuxen ålder.

Annagreta Eriksson Häggkvist beskriver denna familj på sin hemsida om Holafors;

Fortsätter man byvägen, kommer  man till en  kurva som svänger mot Ystbyn.  Mitt i den kurvan leder en stig till Västbyns sista gård. Där bor Albin Altin  med sin vuxna dotter Gerda på ett litet grått torpställe. Här har Albin tillsammans med sin framlidna hustru Anna fostrat tre barn. Bror , Nils och Gerda. Hur de kunde försörja sig på den lilla jordplätten och några kreatur i den lilla ladugården är för mig en gåta. Bror och Nils har bildat egna familjer, men Gerda bor kvar hemma hos sin far.

Albin minns jag som en liten tunn farbror som ofta satt på Bertils affär och pratade med folk. Albin spelade durspel. Har ett minne från min hemby Bysjön,  där Albin och Petter på Lappåsen spelar durspel tillsammans.Gerda är duktig mattväverska. Väver mattor  och klipper mattrasor på beställning. Efter pappa Albins död bodde hon kvar och arbetade en tid som hemsamarit.  Flyttade sedan till ett litet hus i ystbyn. Torpstugan stod efter det obebodd.

I flera år vandrade jag sommartid upp till den lilla stugan, och satt på stugubron.  En märklig frid och ro infann sig. Tankarna gick till den lilla familjen och deras möda och slit på den lilla jordplätten. Numera tillhör torpet de nya ägarna av Ingelssons fastighet.

Albin på vandring i byn Mjösjö. I bakgrunden Fängströms gård. Foto: Annagreta Eriksson Häggkvist 1953-54

Albin på vandring i byn Mjösjö. I bakgrunden Fängströms gård. Foto: Annagreta Eriksson Häggkvist 1953-54

Albin var en stor naturvän som ofta strövade omkring i markerna och kunde mycket om både djur och växter. Däremot var han ingen jägare.

Anna Kristina dog i september 1952 och Albin på Lissgården i Näsåker den 26 januari 1961.

Albin-hus_1

Albins stuga 2015. Foto: Göran Stenmark

Rester av ladugård.

——-
Källor:
Ådals-Lidens kyrkoarkiv
Annagreta Eriksson Häggkvist

Bloggen Junsele Spelmän 2 år

Foto: Lena Eriksson

Tänk vad tiden går fort! Det var den 16 mars 2010 som vi lade ut det första inlägget som handlade om spelmannen Valentin ”Valle” Edin född 1875.

Vi är väldigt glada över den respons som bloggen har fått och många har lämnat sina kommentarer och bidragit både med text och bild. Vi hoppas förstås att det skall fortsätta på samma sätt och ni är alla välkomna att lämna bidrag och synpunkter.

Kvintett i Tågsjötorp

På baksidan av fotografiet står noterat Tågsjötorp och namn på alla fem spelmän. Tyvärr står det inget årtal gällande tidpunkt för fotograferingen, men det bör röra sig om början av 1930-talet. Spelmännen är uppklädda så det torde röra sig om någon form av tillställning, kanske bjudningsbal eller någon form av högtid.

Från vänster i övre raden står med fiol Ernst Axel Sjödin. Född 1916 och son till sedermera kronotorparen i Tågsjötorp, Junsele Zachris Peter Sjödin och hans hustru Anna Albertina Lundgren.  Axel kom att bo kvar som gift  i Tågsjötorp hela sitt liv. I mitten står Vilhelm (Ville) Sjödin med fiol. Född 1914 och son till  kronotorparen i Tågsjötorp,  Karl Johan Sjödin och hans hustru Amanda Elisabet Lundgren. Ville kom senare i livet att bo i byn Gårelehöjden med sin familj på en mindre jordbruksfastighet. Ville fortsatte att spela på sin fiol till dess att vibrationskador från arbetet med de äldre typerna av motorsågar gjorde att han fick sluta. Längst till höger står med fiolen Sigfrid Knutsson, son till Gottfrid Knutsson och Ingeborg Greta Svensson.

I nedre raden sitter från vänster Göte Emanuel Sjödin med dragspel. Född 1910 och son till  kronotorparen i Tågsjötorp,  Olof Emanuel Sjödin och hans hustru Anna Matilda Karlsson. Gift med Ester Kristina Hedberg. Till höger med dragspel sitter Elias Hedberg. Född 1904 och son till  kronotorparen i Tågsjötorp, Gustaf Hedberg och hans hustru Katarina Matilda Eriksdotter.

Petter Sjödins

Petter Sjödins i Tågsjötorp. Petters stuga låg närmare vägen och är riven Foto: H O Alfredsson 2010

Källor:
Junsele hembygdsförenings bildarkiv
Junsele kyrkoarkiv