Månadens bild april 2012.

Den 15 mars 1902 var det marknad, eller så kallad uppbörd, i Junsele. Vinterns arbete i skogen var tillända och nu hägrade innehållet i lönekuverten. Som vanligt kom besökarna från när och fjärran och detta till trots var ordningen osedvanligt god. Väderleken var fin, vid 1-tiden på dagen visade termometern 18 grader varmt mot solsidan.

Resehandlarna, som annars bruka frysa i sina öppna stånd, gjorde bra affärer även om tiderna var dåliga. Men för handlarna bosatta på platsen gick det kanske sämre. Om detta kan vi läsa i Sollefteåbladet.

Fotot visar en marknadsdag 1912 i Krånge, för exakt hundra år sedan. Att det är full vinter syns tydligt, liksom att besökarna är väl påpälsade.

Till höger ser vi Söderdahls och mitt emot ligger Junsele Handelsbolag, en andelsförening som startades av A. Th. Swanström 1905. Fyra år senare byter andelsföreningen både ägare och namn, från 1916 handlar man hos Junsele Hushållsförening upa. Det sista, upa, låter inte särskilt förtroendegivande och snart är det namnbyte igen. Junselelidens Kooperativa Handelsförening blir namnet och det är föregångaren till vårt Konsum, som också lades ner. Skälet till att det öppnades andelsägda handelsbodar var att man allmänt trodde att privathandlarna tjänade grova pengar. Men så lätt var det inte. Fast detta var ju en parentes.

/Ulla

Posted in Månadens bild | Leave a comment

Kallelse till årsmöte 2012.

 

Kallelse till årsmöte med Junsele Hembygdsförening.

Söndagen den 15 april 2012 klockan 16.00 i församlingshemmet.

Ärende enligt stadgarna.

Varmt välkommen!

/styrelsen

Posted in Aktuellt, Årsmöte | Leave a comment

Månadens bild mars 2012.

I år, 2012, fyller Junsele hembygdsförening 80 år. Föreningen grundades av urmakaren Erik Jonsson och han var föreningens ordförande i hela fyrtioett år. Året efter hans bortgång, 1973, kom tankarna att hedra honom för denna livsgärning. Tankarna fortlevde under ett tjogotal år utan att något hände.

I år är det alltså 80 år sedan de första stadgarna skrevs och de första byggnaderna flyttades till Kyrkberget. Därför vill vi nu ge Erik Jonsson den uppmärksamhet han så väl förtjänar. Därför kommer vi, med hjälp och beslut av Sollefteå kommuns samhällsbyggnadsnämnd, att byta namn på vägstumpen från kyrkan upp till hembygdsgården. Denna väg fick namnet Hembygdsvägen 1960 och i vägnamnskommittén satt bland annat Erik Jonsson. Numer heter vägen Erik Jons backe. Vi ska också se till att vägskylten placeras väl synlig för alla och envar.

På bilden ser vi Erik Jonssons första affärslokal. Huset byggdes ursprungligen av Adam Engman under 1890- talet då vägen framför huset ännu hette Nya landsvägen. Tittar vi riktigt noga på bilden ser vi att skyltfönstret visa en stor samling klockor. Även skomakaren Åkerström hade lokal i huset liksom gulseleborna som hyrde ett rum som nyttjades som kyrkstuga under större helger.

Fotot är tagit av Erik Jonssons bror Peter Jonsson, Petter Knäpp omkring 1915.

/Ulla

 

 

Posted in Månadens bild | 7 Comments

Månadens bild februari 2012.

1948 började hembygdsföreningens styrelse plantera perenna växter på hembygdsgården. Från länsträdgårdsmästaren hade man fått förslag på olika äldre sorter och de växter man tillsist enades om var blåklocka, brandlilja, löjtnanshjärtan, röd nejlikrot, besksöta och aftonviol.

En förutsättning för blomsterprakten var att mängder av matjord skyfflades upp på Kyrkbergets karga klippor. Den första planteringen lades vid Blomdahls torp, det hus som fungerade som vandrarhem åt besökande turister.

Därefter hägnades hela området in. Delar av hagen hämtades i Bölen och den sammanfogades med en nygjord hage.

På bilden ser vi en brandlilja, Lilium bulbiferum. Brandlilja hör ursprungligen hemma i Central- och Östeuropa. Den kan odlas i nästan hela landet och brukar ofta påträffas förvildad eller kvarstående i närheten av äldre bebyggelse. Brandliljan här ovan fotograferades på hembygdsgården sommaren 2010 och kanske är det en överlevare från 1948. Vem vet.

/Ulla

Posted in Månadens bild | 1 Comment

Månadens bild januari 2012

Denna fantastiska vinterbild har jag fått av Olle Strandberg i Uppsala. Bilden finns målad i ett tråg som Olle äger och visar husen som fanns på vänstra sidan av trappan upp till hembygdsgården. Här bodde Olles morfar Magnus Strandberg med sin familj 1912 till 1919. Visst är det en vacker bild! Tack Olle!

Jag är helt övertygad om att ni är många därute som också äger trågmålningar. Kitsch, ja kanske det, men likväl en stor kulturskatt. Detta är byggnader som sällan fotograferades men som ändock visar det Junsele som fanns förr.

Jag vore tacksam om jag fick fotografera alla tråg, så hör av er till mig.

God fortsättning på 2012.

/Ulla

Posted in Aktuellt, Månadens bild | 1 Comment

GOD JUL!

Junsele Hembygdsförening önskar

GOD JUL

och

GOTT NYTT ÅR!

/Ulla

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Angående gatunamn i Krånge.

Vid Junsele kommunalfullmäktiges sammanträde den 19 december 1958 beslöts att man skulle namnge gatorna inom byggnadsplansområdet, det vill säga inom Krånge by. En namnkommitté tillsattes. Denna bestod av herrarna Daniel Wallin, Erik Jonsson, Jonas Högberg, Sigfrid Jonsson och byggnadsingenjör Edvin Nyberg.

 Tillsammans skulle dessa män göra Krånge lite modernare, vilket låg i tiden. För droskägare, tillresta besökare och andra obekanta var det svårt att hitta rätt. Det är också troligt att de gamla husnamnen fallit i glömska, vem visste var Oscarsborg, Grindstugan, Lövkullen eller Marieberg låg?

 Namnkommittén gick med liv och lust in för sin uppgift. Redan från början förklarade Daniel Wallin att han inte ville veta av förslag som slutade på –gata. Urmakare Jonsson bidade dock sin tid och förstod att han, tids nog, skulle få tillfälle att återkomma.

 Alla var eniga att Sollefteåvägen skulle döpas till Länsmansvägen men då männen kom fram till Fägatan råkade sinnena i brand. Det hela slutade med att Daniel Wallins förslag tillslut vann och därmed klubbades förslaget Gärdesvägen igenom.

 Sigfrid Jonsson hade fått löfte om att ensam döpa en gata, den som passerade nya medborgarhuset. Namnet blev Bråkmakarvägen fast idag heter den som alla vet Forumvägen.

 Till sist var det bara Nya Landsvägen, den som på vykortet här ovan kallas Storgatan, kvar och då fick Erik Jonsson äntligen sin chans. Köpmangatan! Ja, ropade de andra i kommittén utom Daniel Wallin. Han gav, med självbehärsking, istället förslaget Sveavägen men blev nedröstad. Erik Jonssons hämnd var ljuv!

 Sammanlagt var det fyrtio gator som fick namn vid detta tillfälle. Några av dem har jag aldrig hört talas om. Var finner vi Dalvägen, Villavägen, Badstigen, Strandvägen, Nyvägen, Genvägen och Bondevägen? Någon som vet?

 Uppgifterna till ovanstående har jag hämtat dels från Junsele kommuns fullmäktigeprotokoll § 100 den 22 september 1960 och dels från Västernorrlands Allehanda 1960, datum dock oklart. Vykortet visar hur dagens Köpmangata såg ut runt sekelskiftet 1900.

 Visst ska vi idag vara tacksamma att det var just dessa män som hamnade i namnkommittén. De hade fantasi nog att, för all framtid, bevara Junseles sagofigurer i vägnamnen och därmed kan Labb, Spå Herr Ola, Kettil och Törel leva ytterligare några generationer.

/Ulla

Posted in Aktuellt | 3 Comments

Andra advent.

Snart är det lucia och bilden borde också föreställa en lucia. Men tyvärr, någon sådan bild hittade jag inte. Istället visar jag en del av en julbonad som jag minns från min egen barndom. Här ser vi glada och arbetsamma tomtenissar i dalamiljö. Men detta skulle ju handla om lucia och så här firades denna dag i Junsele:

”Den 13 december berättas att man brukade tända ljus som satt i hållare på bänkarna (skolbänkarna?) och att man sjöng luciasånger. De första luciatåg med en utklädd lucia börjar så smått att dyka upp under 1940-talet genom bl a IOGT-logerna, men sporadiskt. I de centralare delarna av socknen hade man lucia på Gunillagården och skolorna i slutet av 1950-talet, men ute i de mindre byarna verkar det vara omkring 1960 som hon fått fotfäste.”

/Ulla

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Månadens bild december 2011.

Ja, jag vet att ni har sett denna bild förut men nu vet jag på vilket sätt flaggan kommit till:

I februari 1958 beslöt Junsele kommun utreda frågan om utförande av ett kommunvapen och tog kontakt med Riksheraldikerämbetet i Stockholm. Med ansökan följde ett avtryck av Junseles sockensigill och kommunalkamrer S. Boström förklarade att ”med detta sigill som centralfigur i vapnet” låta riksheraldikern utarbeta ett förslag till vapen för kommunen.

 Av brevväxlingen att döma så förstod nog inte heraldikern riktigt vad sockensigillet föreställde så han vände sig till Landsarkivet i Härnösand. Landsarkivet tog fram en handling från 1809 som visade hur sigillet såg ut och med detta nöjde han sig. Men, skriver heraldiker G. Scheffer vidare, vad är det för verktyg som personen på sigillet använder. Kan möjligtvis kommunalkamreren i Junsele tala om det eller ska man istället vända sig till Nordiska Museet för mer information?

 Boström försöker verkligen att ta reda på vad det avbildade redskapet föreställde, dock utan resultat. Emellertid påtalar en person med hembygdsintresse för honom att redskapet sannolikt var en barkspade. Boström råder dock heraldikern att efterhöra med Nordiska Museet för mer information.

 Förslaget på kommunvapen för Junsele landskommun kom i januari 1959 och Kungl. Maj:t fastställde: ”I blått fält en ginbalk av guld, belagd med en störtad svart barkspade”.

 Kungl. Maj:t fortsatte sitt brev med att ” Kungl. Maj:t gillar bilden som förslag av vapen och flagga för Junsele landskommun” Ja, de skriver verkligen ordet ”gillar” och detta femtio år före facebooks tidevarv.

 Även kommunalkamer Boström gillade vad han såg och så även vi i dag. Därför hissas denna flagga återigen på midsommarafton 2012.

/Ulla

Posted in Månadens bild | 3 Comments

Månadens bild november 2011

Detta är Blomdahls stuga på Kyrkberget. När hembygdsföreningen köpte området där uppe fanns redan stugan där. Den byggdes i början av 1920-talet av en man vid namn Pettersson som arrenderade en liten markplätt på livstid. Blomdahls, bröderna Konrad, Fridolf och Olof, flyttade in 1933 och 1939 löste hembygdsföreningen ut dem. Kanske blev det besvärligt att ha fast boende mitt i hembygdsföreningens ideella verksamhet.

 På föreningens årsmöte 1945 väcktes frågan om inte en turistförening borde bildas i socknen. Semesterlagen, från 1938, gav alla anställda rätt till två veckors betald ledighet men kriget kom emellan. Men nu, nu var kriget var slut och friheten att resa lockade många.  Mötesdeltagarna gav raskt sitt bifall och en interimsstyrelse bildades. Inför sommaren inreddes Blomdahls lilla stuga för att ta emot de första turisterna. Som föreståndare anställdes Siri Andersson.

 Första sommaren kom tjugo besökare varav nitton sov över natten. Detta kan tyckas lite men turistströmmen ökade sakta men säkert. Ja, den ökade faktiskt så mycket att styrelsen beslöt att beställde den första turistsouveniren: en nål i tenn med motiv från Björntallen och Pelle Molins berättelse En ringdans medan mor väntar. Denna nål finns fortfarande att köpa på hembygdsgården fast vi har höjt det ursprungliga priset på 1 krona till 20 kronor. Men, vem ritade förlagan till nålen?

 Några år senare påtalade föreningens båda revisorer att Blomdahls stuga borde flyttas utanför området. De ansåg att stugan var anskrämlig och en stor skam för den i övrigt så vackra hembygdsgården. Det skulle dock dröja till 1955 innan stugan plockades ner och såldes.

Vid detta laget hade föreningen varit i Anundsjö och köpt ett tvåvåningshus som ersättning för stugan. Betalningen, 2500 kr, hade turistverksamheten med övernattning i Blomdahls stuga ensam dragit in. Inte illa!

/Ulla

 

 

 

Posted in Månadens bild | 1 Comment