Category Archives: Aktuellt

Glad Påsk!

Glad Påsk!  

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Kallelse till årsmöte 2012.

  Kallelse till årsmöte med Junsele Hembygdsförening. Söndagen den 15 april 2012 klockan 16.00 i församlingshemmet. Ärende enligt stadgarna. Varmt välkommen! /styrelsen

Posted in Aktuellt, Årsmöte | Leave a comment

Månadens bild januari 2012

Denna fantastiska vinterbild har jag fått av Olle Strandberg i Uppsala. Bilden finns målad i ett tråg som Olle äger och visar husen som fanns på vänstra sidan av trappan upp till hembygdsgården. Här bodde Olles morfar Magnus Strandberg med … Continue reading

Posted in Aktuellt, Månadens bild | 1 Comment

GOD JUL!

Junsele Hembygdsförening önskar GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! /Ulla

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Angående gatunamn i Krånge.

Vid Junsele kommunalfullmäktiges sammanträde den 19 december 1958 beslöts att man skulle namnge gatorna inom byggnadsplansområdet, det vill säga inom Krånge by. En namnkommitté tillsattes. Denna bestod av herrarna Daniel Wallin, Erik Jonsson, Jonas Högberg, Sigfrid Jonsson och byggnadsingenjör Edvin … Continue reading

Posted in Aktuellt | 3 Comments

Andra advent.

Snart är det lucia och bilden borde också föreställa en lucia. Men tyvärr, någon sådan bild hittade jag inte. Istället visar jag en del av en julbonad som jag minns från min egen barndom. Här ser vi glada och arbetsamma tomtenissar … Continue reading

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Nytt utseende på hemsidan

Nu har vi startat förändringen av hemsidan. Bl.a. är vänsterspalten borta och ersatt av menyn överst. Allt är ännu inte på plats men det mesta av det gamla materialet från de forna hemsidorna finns kvar och kommer så småningom att finnas … Continue reading

Posted in Aktuellt | 1 Comment

Månadens bild oktober 2011.

    Snart är det älgjakt igen så därför kan det vara på sin plats att berätta lite om gevärsskyttet i Junsele i forna dagar. Den första skytterörelsen i Sverige kallade sig för skarpskyttar och var en sammanslutning av män … Continue reading

Posted in Aktuellt, Månadens bild | Leave a comment

Hembygdsföreningens övriga verksamhet 2011

  Hembygdsförening har i uppdrag, från Länsstyrelsen i Västernorrland, att varje år inventera fornminnesstolpar i Junsele socknen. Totalt finns det tolv stolpar uppsatta som berättar om socknens tidiga historia. Stolpen på bilden är placerad på östra sidan av Gärdselet och … Continue reading

Posted in Aktuellt | 2 Comments

Månadens bild juli 2011.

Alltsedan medeltiden fungerade landsbygdens kyrkbacke som mötesplats för sockenborna. Kyrkbacken var platsen för såväl handel och som för offentliga kungörelser. Senare, under industrialismens första årtionden, flyttades mötesplatserna från kyrkbacken till de fria ytorna mellan köpmännens handelsbodar och hantverkarnas verkstäder: till … Continue reading

Posted in Aktuellt, Månadens bild | 3 Comments