Author Archives: admin

Månadens bild oktober 2011.

    Snart är det älgjakt igen så därför kan det vara på sin plats att berätta lite om gevärsskyttet i Junsele i forna dagar. Den första skytterörelsen i Sverige kallade sig för skarpskyttar och var en sammanslutning av män … Continue reading

Posted in Aktuellt, Månadens bild | Leave a comment

Hembygdsföreningens övriga verksamhet 2011

  Hembygdsförening har i uppdrag, från Länsstyrelsen i Västernorrland, att varje år inventera fornminnesstolpar i Junsele socknen. Totalt finns det tolv stolpar uppsatta som berättar om socknens tidiga historia. Stolpen på bilden är placerad på östra sidan av Gärdselet och … Continue reading

Posted in Aktuellt | 2 Comments

Månadens bild september 2011.

  Ibland är det roligt att städa. Just nu håller hembygdsföreningen på att renovera portlidret, nya stockar byts ut eftersom de gamla gjort sitt. Så hände det som inte skulle hända: golvet låg kvar då vår duktige timmerman från Resele … Continue reading

Posted in Månadens bild | 1 Comment

Månadens bild augusti 2011

Ett av de allra äldsta föremålen som finns i Junsele hembygdsförenings ägo är en stubbe. Träslaget är ovisst, kanske är det en tall, och på två sidor av stammen finns bläckor. I den ena bläckan är årtalet 1683 inskurit. Stubben … Continue reading

Posted in Månadens bild | Leave a comment

Månadens bild juli 2011.

Alltsedan medeltiden fungerade landsbygdens kyrkbacke som mötesplats för sockenborna. Kyrkbacken var platsen för såväl handel och som för offentliga kungörelser. Senare, under industrialismens första årtionden, flyttades mötesplatserna från kyrkbacken till de fria ytorna mellan köpmännens handelsbodar och hantverkarnas verkstäder: till … Continue reading

Posted in Aktuellt, Månadens bild | 3 Comments

Kuriosa

Under midsommarhelgen har Junsele gamla kommunflagga återigen vajat för vinden. Det var fyrtio år sedan sist och denna gång hissades flaggan på hembygdsgården. Från 1 januari 1863 fram till 1971 hette socknen vi bor i Junsele landskommun. Vapnet, som är en barkspade, … Continue reading

Posted in Aktuellt | 2 Comments

Midsommar 2011.

  Det är midsommaren 1945. Mot en klarblå himmel, så klarblå som bara en midsommarhimmel i Junsele kan bli, hissas den svenska flaggan. Var den hissas och av vem är dock osäkert. Kanske någon av er läsare känner igen mannen … Continue reading

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Nationaldagen 2011.

Nationaldagsfirande på Junsele hembygdsgård 2011. Cirka 250 personer lyssnade till Sångfåglarna, Junsele manskör och trubaduren Emil Assegård från Undrom. Dessutom underhöll Kent Ingelsson tillsammans med Nils- Arne, Kicki och Marie. Priset Årets unga entreprenör utdelades till frisören Anja Gottfridsson. Därefter åts … Continue reading

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Månadens bild juni 2011.

Året är 1915. På det nya årets allra första dag sänker en tysk ubåt det brittiska slagskeppet Formidable utanför Englands kust. Det är krig i världen, ett krig som senare skulle kallas det första världskriget i historieböckerna.  Hur många Junselebor som … Continue reading

Posted in Aktuellt, Månadens bild | 1 Comment

Tävlingen Klenod 2011.

Riksförbundet Sveriges Museer och Sveriges Hembygdsförbund anordnar den riksomfattande tävlingen Klenod Sverige. Syftet med tävlingen är bland annat att lyfta fram föremål som tillhör det svenska kulturarvet. Junsele hembygdsförening deltar i tävlingen med denna lilla trädosa. Tävlingsbidraget lyder som följer: … Continue reading

Posted in Aktuellt | Leave a comment